zaterdag 27 april 2013

Storing in de genealogische database voor stamboomonderzoek opgelost

Het bleek dat vanmorgen de genealogische database voor stamboomonderzoek van Regionaal Archief Tilburg niet meer goed werkte. Er kwamen wel resultaten terug, maar die waren slechts zeer beperkt in aantal en in veel gevallen werkte de link naar de gescande akte niet meer.

De nieuwe (en oude) media hebben een belangrijke rol gespeeld in het constateren en oplossen van dit probleem. Na een melding via sms zocht ik contact met Picturae via Facebook en na een klein half uurtje liep de genealogische database weer als een zonnetje.

Voor wie vanmorgen gefrustreerd is afgehaakt: probeer het opnieuw! Je kunt weer op zoek gaan naar je voorouders en kijken naar de gescande akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw- en begraafboeken. Ongeveer 400 jaar geschiedenis van personen staat online om geraadpleegd te worden.

Geen opmerkingen: