dinsdag 23 april 2013

Wow, gemeente Oosterhout draagt alweer archieven over


Burgemeester Bob Mater bij de opening van Arendshof
Regionaal Archief Tilburg heeft circa 65 meter recent archief van de gemeente Oosterhout in beheer gekregen. Het archief in Tilburg heeft een regionale functie en zorgt dus ook voor het bewaren en beheren van de gemeentelijke archieven van Oosterhout.  Hoe recent ook, deze meters archieven zijn prachtige bronnen voor historisch onderzoek. Neem de Hinderwetvergunningen, documenten iets vertellen over "inrichtingen, die gevaar, schade of hinder" kunnen veroorzaken. Nu worden dat milieuvergunningen genoemd. Er is bijvoorbeeld in te vinden dat Jamin in 1977 in de Arendshof een chocolaterie opent en in 1960 de fabriek aan het Wilhelminakanaal opende. Ook zijn er aanvragen te vinden van de multinational Philips voor de Bredaseweg. Per straat kan in één overzicht alle aanvragen bekeken worden, van de bakker, de boer en de Burgemeester en Wethouders. De bouwvergunningen verhuisden vorig jaar al richting Tilburg (link).

Het archief van het gemeentebestuur 1981-1990 bevat ook veel historische informatie. In die tijd was Bob Mater (1930-1991) burgemeester. Bestemmingsplannen, rioleringaanleg, grondaankoop, jaarrekeningen, vergaderingen van B. en W. en de Raad, sloopvergunningen, alle zaken waar een gemeente bemoeienis mee heeft op lokaal niveau zijn opgenomen. Tussen de regels door is de transitie te voelen naar een andere maatschappij. Ambtenaren kunnen ineens gebruik gaan maken van ouderschapsverlof en vrouwenemancipatie is nog echt een issue. Er worden brieven geschreven voor De Derde Wereld! Het personeel moet geschoold worden in computergebruik, nieuw in die tijd. De bouw van een islamitisch slachthuis wordt afgewezen, maar er komen wel nieuwe Turkse en Marokkaanse gebedsruimten, Ahmet Yesevi aan de Klappeystraat en Pieter Vreedestraat.


Jamin

Openbaarheid van overheidshandelen is een belangrijke voorwaarde voor een rechtsstaat. Dat is mede te danken aan een van onze belangrijke staatsmannen Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) met zijn bekende uitspraak ’Openbaarheid dat is de groote, algemeene school van politische opvoeding’.
In Nederland kennen we de Archiefwet, die bepaalt dat overheidsarchieven ouder dan 20 jaar aan de gemeentearchivaris in beheer worden overgedragen. Dat is simpeler gezegd dan gedaan. De archieven moeten worden beschreven en op de juiste manier verpakt. Er moeten toegangen op gemaakt worden, zodat geïnteresseerden de inhoud kunnen doorzoeken en kunnen bekijken waar de archiefstukken over gaan. Een half jaar geleden heeft de Oosterhout hiertoe de opdracht gegeven aan het bedrijf K.B. en P. En de archieven staan nu in de archiefbewaarplaatsen, om precies te zijn:


• 3166 Gemeentepolitie Oosterhout, 1944-1993
• 3171 Gemeentebestuur van Oosterhout (1951) 1981-1990 (2008)
• 3172 Hinderwetvergunningen Oosterhout, 1933 – 1990
• 3173 Brandweer Oosterhout, (1976) 1981-1990


Informatiecentrum gemeentehuis met typemachines
In de nabije toekomst zal de gemeente Oosterhout steeds meer digitaal gaan werken en deze papieren archieven zullen straks ook niet meer worden gevormd. Weer een nieuw tijdperk met veel uitdagingen !

De toegangen op de archieven zijn te raadplegen via http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/archieven-a-inventarissen.

Geen opmerkingen: