donderdag 19 december 2013

Gij zult niet doden
Het was allesbehalve een kerstgedachte deze tekening op een Tilburgse muurkrant uit februari 1979. Afgebeeld is minister-president Dries van Agt met de tekst "In de bijbel staat gij zult niet doden, heb eerbied voor het leven". Studenten eind jaren zeventig hadden nog niet de beschikking over Twitter en Facebook en aktie, het liefst met een k, werd gevoerd middels de muurkranten. Het Regionaal Archief Tilburg heeft een hele collectie muurkranten, maar deze muurkrant was in het afdelingsarchief van de PSP oftwel de Pacifistisch Socialistische Partij in Breda terecht gekomen. Het Archief kreeg deze muurkrant cadeau van het Stadsarchief Breda.

We zijn blij met deze unieke aanwinst uit de protestcultuur, zeker als we het bijschrift lezen:

Agtelijk gebod

Om ervoor te zorgen, dat er in de toekomst steeds genoeg soldaten naar Libanon gestuurd kunnen worden, heeft de regering Van Agt zich tegen het uitvoeren van abortus provacatus verklaard.

Reakties worden gevraagd naar de dan nog niet afgedreven muurkrant.

Nederland leverde vanaf 1979 tot 1985 militaire bijdragen aan de vredesmissie in Libanon, waar ook dienstplichtige militairen aan deelnamen (link).  Vooral als Minister van Justitie van de KVP (Katholieke Volkspartij) verzette Van Agt zich tegen meer liberale abortuswetgeving (link)., De nieuwe abortuswet zou twee jaar later in 1981 worden aangenomen.

Abortus, kruisraketten, in die tijd waren er veel onderwerpen om aktie voor of tegen te voeren. En het Archief laat u dit vervlogen tijdsbeeld zien...

Link naar eerdere blog muurkranten.

Geen opmerkingen: