maandag 1 juni 2015

Het waterschapsarchief is verhuisd

Eind mei is het historisch archief van waterschap Brabantse Delta verhuisd naar Breda. In het depot van Regionaal Archief Tilburg stond circa 90 meter. Het archief van het waterschap is nog groter dan dat, op andere plekken stonden ook vele meters. Nu een eigen archiefbewaarplaats in Breda klaar is, zijn alle archieven van Brabantse Delta bij elkaar geplaatst in het nieuwe depot.

De waterschapshistorie van Brabantse Delta is vereeuwigd in zo’n tweehonderd archieven; circa twee kilometer lang! Het oudste originele stuk is uit 1438. Ook zijn er afschriften van oudere stukken die zelfs teruggaan tot 1307. Het merendeel van de archieven is van na 1850.

Bezoekers van het waterschapsarchief gaan voortaan dus naar Breda om de stukken te raadplegen. Iedereen is welkom om op afspraak het historisch archief van het waterschap en zijn rechtsvoorgangers te raadplegen: of het nu is voor een spreekbeurt, een onderzoek naar het verleden van de woonomgeving of een artikel.

Alle inventarissen staan online. Met de juiste gegevens vul je het online aanvraagformulier in. Na minimaal vier dagen zijn de stukken dan in te zien. 
Openingstijden: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, woensdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Het werkgebied van waterschap Brabantse Delta omvat het deel van de provincie Noord-Brabant dat ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. In het depot van Regionaal Archief Tilburg lagen stukken opgeslagen van Waterschap de Dongestroom. Dat werd opgericht in 1976 en fuseerde later tot het grotere Brabantse Delta.


Geen opmerkingen: