woensdag 22 april 2009

Tilburg : tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jaargang 27, nummer 1 is verschenen. Daarin twee artikelen door medewerkers van de Stichting Mommerskwartier (Regionaal Archief Tilburg, Audax Textielmuseum Tilburg en Stadsmuseum Tilburg).

Directeur Ton Wagemakers schreef het artikel: Over de belangrijkheid van de Tilburgse textiel omstreeks 1809 (blz. 15-20). In 1809 verleent koning Lodewijk Napoleon Tilburg stadsrechten zowel vanwege de grootte als de belangrijkheid van het dorp. Als stimulator van de nijverheid in zijn koninkrijk doelt hij bij dat laatste zonder twijfel op de belangrijkheid van de Tilburgse textiel.

Astrid de Beer en Petra Robben, beiden werkzaam bij het Regionaal Archief Tilburg, schreven het stuk Tilburg 200 Vrouwen : een ontmoeting in textiel. Over handwerken, huishoudonderwijs, de textielindustrie (blz. 40-44).

Overige artikelen:
C.J. Weijters: Tilburg tot stad verheven - 18 april 1809 (blz. 3-11)
Ed Schilders : De komediekwestie (blz 12-14)
Martin W.J. de Bruijn: Jan Anthonie Sebastiaan van Spaendonck in het licht van zijn tijd(blz 21-34)
Henk van Doremalen: de Internationale Tentoonstelling Stad Tilburg 1809-1909 (blz. 36-39)
Tilburg kort: Tilburg signalementen LXIII; Een wijd land: Koningsoord in Brabant; Encyclopedie van Tilburg (boekbesprekingen, blz. 45-47)

Het tijdschrift komt vandaag of morgen met de interne post naar het Archief. Het is nu nog in de bibliotheek van het Textielmuseum!

Geen opmerkingen: