vrijdag 24 juli 2009

Oude Tilburgse foto's van oud-Tilburger
Onlangs deed de in Tilburg geboren Ivo de Wijs een bijzondere schenking aan het Regionaal Archief Tilburg. De schenking bestond uit een aantal indrukwekkende stereofoto's van de stad Tilburg omstreeks 1900. De techniek van het maken van stereokaarten was er op gebaseerd om meer diepte te creëren. Ivo de Wijs schonk het Archief 11 van deze kaarten. De fotograaf is onbekend, 9 van deze foto's zouden mogelijk het werk van de Tilburgse amateur-fotograaf Rudolf Diepen (1875-1920) kunnen zijn geweest. Deze 9 kaarten behandelen verschillende Tilburgse onderwerpen zoals de kloostertuin van het Missiehuis aan de Bredaseweg, een weefgetouw in een nog onbekende textielfabriek, de achterkant van de Heikese kerk en spelende kinderen op straat. De 2 resterende foto's wijken sterk af van de eerder genoemde, ze lijken in de handel te zijn gekocht. De totale aanwinst zal binnenkort te zien in Beeldonline.
Wie de oud-Tilburger Ivo de Wijs wil zien optreden, kan op op 19 en 20 september aanstaande terecht in de Schouwburg bij We Lusse Ze Gruun !, dit ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de stad.

Geen opmerkingen: