donderdag 16 juli 2009

Veel passie voor Varend Erfgoed

Op 15 juli 2009 verzamelden zich bij Regionaal Archief Tilburg zo´n 25 mensen voor een wandeling naar de Piushaven gevolgd door een informatieavond over Varend Erfgoed. De Reinwardt Academie uit Amsterdam en Erfgoed Brabant organiseerden de avond.

Mensen maken erfgoed
Staand op een boei, met het water op de achtergrond, onder de oudste boom van de Piushaven vertelt John la Haye vol passie over zijn leven op het water. Dat is er niet zomaar! De Stichting Tilburg te Water moet alle zeilen bijzetten om het varend erfgoed van Tilburg te bewaren. John woont in een historisch schip in de Piushaven en zet zich vol enthousiasme in voor het behoud van de haven. Leontien Meyer van Mensch, docent aan de Reinwardt Academie, zei later die avond: ‘Mensen maken erfgoed’. John is daar het levende bewijs van. Hij leeft met de schepen, het water en de verhalen eromheen.

Haal de verhalen boven water
Martine van Lier, deskundige op het gebied van varend erfgoed, benadrukte de waarden van het varend erfgoed. Het heeft een sterke cultuurhistorische waarde (het heeft een eigenheid), een ruimtelijke waarde (het is gewoonweg heel mooi, zo´n stadshaven met historische schepen) en een economische waarde (er kan gewerkt en gewoond worden, horeca en recreatie en zelfs een kapper kunnen op drijven op het water). Pakt een stad varend erfgoed goed aan, dan stijgt de stadswaarde. Schippers hebben een belangrijke rol in het levend houden van de verhalen, het vertellen over het leven op een schip.

Een platform via social media
Hoe kan Varend Erfgoed in een stad zich nou sterk laten horen? Ben Kokkeler ziet daarin kansen voor nieuwe media. Door het inzetten van social media kan een digitaal platform gecreërd worden, waarbij er een binding kan ontstaan tussen publiek en collectie. Een studente van de Reinwardt Academie merkt terecht op dat aan passie voor het erfgoed geen gebrek is, maar dat er een hiaat is in de kennis over social media. En die media zijn tegenwoordig echt heel belangrijk. Zij raadt aan iemand aan te trekken om via social media een platform voor varend erfgoed te creëren en zo publiciteit te genereren.

Een discussie brandt los over de nalatigheid vanuit de gemeente, het verzamelen van ervaringsverhalen en het extra werk van het bijhouden van social media. Voorbeelden worden genoemd van de haven in Zutphen, Het Geheugen van Tilburg en een project Varend Erfgoed van het Erfgoedhuis Zuid Holland.

Bij de deelnemers aan deze avond is varend erfgoed in elk geval op de kaart gezet. Voor wie meer wil: op 1 en 2 augustus wordt in Tilburg het Tilburgs Havenfeest gehouden. Twee dagen vol met water, historische schepen, muziek, theater. Dompel je onder in een havensfeer en kom ook kijken naar het Varend Erfgoed!

1 opmerking:

Rien van der Heijden zei

Hallo beste mensen,

Zeer goed dat dit soort zaken besproken wordt. Maar vooral dat dit erfgoed bewaard blijft. Ga vooral door met dit nobele werk.

Rien