donderdag 10 februari 2011

Gebruik studenten in de goede zin van het woord

Reinwardtacademie, Amsterdam
Regionaal Archief Tilburg heeft al enkele weken een student van de Reinwardtacademie in huis. De student is derdejaars en heeft als opdracht om de relatie studenten en Regionaal Archief Tilburg nader te onderzoeken. De student (het is een ´zij´) heeft een stappenplan opgesteld en zal hier de komende maanden mee bezig zijn. In principe zou het een opdracht voor een student marketing / communicatie kunnen zijn. Het mooie van de Reinwardt echter is, dat de studenten worden opgeleid tot professionals in de erfgoedsector. Ze zijn dan ook bekend met het museum- en archiefwezen.

De eerste weken zit de Reinwarder ter oriëntatie op de studiezaal. Observatieopdrachten om eens te zien hoe studenten of beginnende onderzoekers binnen komen. Wat weten ze al? Zijn ze bekend met een archief? Hebben zij vooraf de website bekeken? Gaan ze er van uit dat ze per se naar het archief moeten komen of zijn ze op de hoogte van het feit dat je voor een eerste oriëntatie thuis kunt beginnen? Deze vragen heeft onze stagiaire al geformuleerd in de vorm van een kleine enquete. Een volgende stap kan zijn een digitaal vragenformulier. Verder houdt Regionaal Archief Tilburg al een hele poos de bezoekersgegevens bij. Daaruit bleek dat 70 % van de Fontys Hogescholen uit Tilburg afkomstig was. maar tja...over welke periode....Die gegevens ontbraken vooralsnog, dus dat moeten we nog nader uitwerken.

Geen officieel onderzoek maar het is al fijn dat je iemand in huis hebt die een volledige focus op die doelgroep heeft. Het levert altijd meer informatie op, dan dat je er niks mee doet. Ook andere archieven en partijen maken steeds meer 'gebruik' van studenten. Op de site van de Reinwardtacademie lezen we dat het Gelders Archief een implementatieplan laat maken door vierdejaars van deze erfgoedopleiding. En in Rotterdam duiken de studenten in data ten bate van het project 'Emerging Media – Open Data'.


Interieur Reinwardtacademie
 'Waarom willen jullie meer studenten in het archief?' vroeg mijn stagiaire vandaag. Ja, onder andere omdat we graag willen dat onze collectie archieven gebruikt wordt. Maar daarbij is het ook wel erg leuk om jonge mensen met je materiaal aan de slag te laten gaan. Studenten zijn creatief, zien wellicht andere mogelijkheden en houden de zaak wat actueel. De illustratie hiernaast is volgens de internetbron het interieur van de Reinwardtacademie. Ik heb het niet kunnen verifiëren en ik ben er nog nooit geweest. Mocht het er daar werkelijk zo uitzien, dan kan dat een inspiratie vormen voor ons als archieven. Een hippe, frisse tent waar ook studenten - naast onze andere trouwe bezoekers - graag verblijven.

Maar zonder ons te laten verblinden en verleiden tot alleen maar hip en innovatief....Hopelijk brengt onze stagiaire niet alleen in kaart hoeveel en wanneer de studenten komen naar Regionaal Archief Tilburg. We willen graag een of meer aanbevelingen zodat we in de toekomst weer een stap dichterbij ons doel gaan komen: optimaal gebruik van de collectie door onder andere studenten van HBO- en WO-opleidingen.

Geen opmerkingen: