vrijdag 13 januari 2012

Bezoekcijfers 2011

Nog één overzicht en terugblik en daarna gaat de blik weer naar voren.

In 2011 hebben 724 bezoekers 2758 bezoeken gebracht. Die cijfers verhouden zich met die van 2010, namelijk 720 en 2821. Aangezien vanaf 1 maart het Onderzoekerscentrum aangepaste openingstijden heeft betekent het wel dat het op de twee dagen met vrije inloop een stuk drukker is geworden.

Het bezoek aan de website is in 2011 vrijwel ongewijzigd gebleven. Het aantal unieke bezoekers liep iets terug naar 121.107 (2010: 122.124) en het aantal bezoeken steeg naar 379.854 (2010: 359.999). Opvallend is de afname van het aantal pageviews van 8.340.755 naar 5.980.471. Dat laat zich verklaren doordat in maart een vernieuwde website operationeel is geworden. In die website opent het detailscherm in de genealogische database door een technische aanpassing binnen het resultaatscherm. Daarvoor opende het detailscherm in een nieuwe pagina.
Daardoor zakte ook het gemiddelde aantal pageviews per bezoek van ruim 23 naar ruim 15.

De websitebezoeker verbleef iets langer per bezoek op de website, gemiddeld 14 minuten 57 seconden (2010: 14.42).

Ronduit spectaculair is de toename van het aantal e-mails. In 2010 waren er 4343 ingekomen en 3581 verzonden e-mails. Dat groeide in het afgelopen jaar naar respectievelijk 7456 en 5099. De vernieuwde website is daar zeker de oorzaak van. De mogelijkheid om te reageren is een stuk makkelijker gemaakt en de toename van het aantal e-mails betreft dan ook voor het grootste deel correcties op de database voor stamboomonderzoek. De interactie met de gebruikers is daarmee een stuk toegenomen.

Terugkijkend hebben we als Regionaal Archief Tilburg een succesvol jaar achter de rug. De omslag naar een meer digitaal beleid krijgt steeds meer inhoud en kleur, onze bezoekers blijven ons trouw en beoordelen ons goed.

Geen opmerkingen: