woensdag 4 januari 2012

Onderzoeksstage Turkse taal in Tilburg

Op drie januari begon mijn eerste stagedag in Regionaal Archief Tilburg. Ik ben Jetske van der Velden, masterstudent Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ik wilde graag een stage doen buiten de universiteit, omdat het me leuk leek wat breder rond te kijken. Door in het archief onderzoek te doen kan ik bijdragen aan het project ‘de Taal van Tilburg’. Ik ga de komende tijd uitzoeken hoe Turkse immigranten in Tilburg met de Taal van Tilburg in aanraking gekomen zijn en in hoeverre de gemeente Tilburg daar een rol in heeft gespeeld. Verder ga ik ook meer in het algemeen uitzoeken wat er precies valt onder ‘de taal van een stad’. Op de eerste dag heb ik vooral relevante krantenartikelen verzameld, van waaruit ik een beter beeld krijg van de geschiedenis van de Turken in Tilburg. De komende tijd zal ik op dinsdag en vrijdag in het archief onderzoek doen, en de overige dagen thuis of in de universiteitsbibliotheek dingen uitwerken. Ik ben benieuwd naar de resultaten die ik ga vinden en heb er veel zin in!

Jetske van der Velden

Geen opmerkingen: