vrijdag 16 maart 2012

Een verhuislustige jongedame

Het zal niet vaak gebeurd zijn, dat één en dezelfde persoon achtmaal op dezelfde pagina in een bevolkingsregister is vermeld. Een van de weinige personen waarbij dat gebeurd is, is Berta Appelt, geboren Ringenhain 24 december 1904.
Haar vader Heinrich Appelt, geboren 25 juli 1875 te Christiansau (Tsjecho-Slowakije) is op 19 oktober 1920 ambtshalve ingeschreven te Tilburg komend van Friedland (Bohemen). Hij is gehuwd, maar hij vestigt zich zonder vrouw en kinderen te Tilburg (bevolkingsregister Tilburg 1910-1920 deel 73 kaart 185). In het volgende register van 1921-1939 (deel 82 kaart 303) wordt vermeld dat hij in Christiansau in Bohemen is geboren. Hij verhuist op 17 mei 1923 naar deel 44 kaart 215. Zij echtgenote Anna Emma Elstner en twee dochters, onder wie genoemde Berta worden op die kaart op 14 mei 1923 ambtshalve ingeschreven komend van Friedland (Bohemen).
Dochter Berta blijkt een verhuislustige jongedame. Op 19 maart 1924 verhuist zij naar de Goirkestraat 159 en is dienstbode van beroep (deel 86 kaart 804). Op 29 april 1926 keert zij terug bij haar ouders, op 31 augustus 1926 verhuist zij naar Amsterdam, vanwaar zij op 10 december 1927 terugkeert. Op 30 september 1930 vertrekt zij wederom naar Amsterdam en keert op 10 december 1930 terug. Dan vertrekt zij op 17 juli 1931 naar Den Haag en keert vandaar op 20 januari 1932 terug. Op 9 juni 1932 vertrekt zij weer naar Amsterdam en keert op 3 december 1932 terug. Op 2 augustus 1933 vertrekt zij naar Den Haag en keert op 6 november 1933 terug. Dan vertrekt zij op 5 maart 1934 naar Amsterdam, vanwaar zij op 9 april 1934 terugkeert. Tenslotte vertrekt zij op 22 mei 1936 naar Amsterdam:1 opmerking:

Unknown zei

Leuke blog over een lid van de Familie Schelvis. Berta trouwt in 1938 te Zandvoort met Jozef Johannes Schelvis. Zij ontmoetten elkaar omdat Jozefs kind (Johannes Jozef) uit een eerste huwelijk wordt opgevoed door een zuster van Berta.