zaterdag 4 januari 2014

Bezoekcijfers in 2013

Ook dit jaar nog een keer omdraaien en terugkijken naar 2013 voordat het vizier weer naar voren gaat.

In 2013 brachten 699 bezoekers 2438 bezoeken aan de studiezaal. Die cijfers laten een daling zien ten opzichte van 2012, toen waren de cijfers respectievelijk 783 en 2792. De dalende bezoekerstrend van enkele jaren geleden lijkt daarmee weer op gang te komen.

Net als vorig jaar verdienen de bezoekcijfers aan de website in 2013 een toelichting. Na de invoering van de wettelijk verplichte cookiemelding werd in 2013 duidelijk dat we daar niet langer aan hoefden te voldoen. Eind mei is daarom de cookiemelding van de website verdwenen en zijn de bezoekcijfers weer toegenomen. Maar het verlies van de volledige telling in de eerste vijf maanden van 2013 leidt dit jaar opnieuw tot lagere cijfers.

De cijfers voor 2013 op basis van deze nieuwe telling zijn dan als volgt. Het aantal bezoeken aan de website was 242.412 (2012: 297.000). Het aantal unieke bezoekers bedroeg ruim 72.000 (2012: 92.000). De bezoekers bekeken gemiddeld 13 (2012: 13) pagina´s en verbleven ruim 15 minuten (2012: 16 minuten) op de website.

Een beetje interpreteren van deze cijfers leidt tot de conclusie dat het bezoek aan de website ongeveer gelijk is gebleven in 2013.

Het aantal verwerkte e-mails blijft aanzienlijk maar is wel afgenomen. In 2012 waren er 8026 ingekomen en 5023 verzonden e-mails. In het afgelopen jaar waren dat er respectievelijk 6884 en 3686. De interactie met de gebruikers blijft daarmee wel op een hoog niveau.

Terugkijkend hebben we als Regionaal Archief Tilburg wederom een succesvol jaar achter de rug. We zijn nog in afwachting van de resultaten van de kwaliteitsmonitor. Zo gauw de uitkomst daarvan bekend is melden we dat via dit weblog.

Gerelateerde blogposts:
Bezoekcijfers 2012
Bezoekcijfers 2011

Illustratie: Child looking back

Geen opmerkingen: