maandag 20 januari 2014

De beginjaren van de radio

Van Luuk Fikken ontving het Archief stukken van de heer Antoine van Boxtel (1885-1964). Naast directeur van de firma W. van Boxtel & Zn., opgericht in 1905 als fabriek in verlichtingsarmaturen was hij beheerder van de rijksradiodistributie voor de P.T.T. rayon Tilburg. Deze distributie zorgde ervoor dat de uitzendingen vanuit Hilversum ontvangen konden worden. Hiervoor moest een vergunning worden verleend door de P.T.T.
Antoine van Boxtel

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw is de radio een zeer populair medium. De televisie deed pas vanaf de jaren zestig zijn intrede.  Aanvankelijk werden alleen de uitzendingen van Hilversum 1 en 2 uitgezonden, later werden ook grammofoonplaten gedraaid. In Tilburg is er zelfs een straat naar genoemd, de Radiostraat. De eerste Philips radio was van Volt.

servicewagen van de technische dienst 1938


Echter de radio was soms zeer moeilijk te ontvangen. Nieuwe kabels moesten worden aangelegd om tot een betere ontvangst te komen. In Tilburg gebeurde dat rond 1936. Berichten van de luchtbeschermingsdienst werden ook via de radio verspreid.

Antoine van Boxtel moest op 15 juli 1943 gedwongen afscheid nemen van zijn functie als beheerder van de rijksradiodistributie voor de P.T.T. belangen rayon Tilburg. Alle Tilburgers moesten in die tijd hun radiotoestel inleveren, al volgde menigeen dit bevel niet op. De zijgevel van radiohandel en radiodistributiedienst Van Boxtel op de hoek van de Raadhuisstraat en de Zomerstraat, nu Heuvelstraat 126, werd in oktober 1944 geraakt door granaatvuur tijdens beschietingen.
radiofiets van de firma Van Boxtel NV

Na de oorlog werd het Tilburgsche Radio-Distributie Bedrijf Van Boxtel een bloeiend bedrijf.

De stukken zijn opgenomen in de collectie documentatie 399.

Geen opmerkingen: