vrijdag 4 april 2014

Gesloten testamenten echtpaar Schotel - De Leeuw

Het Regionaal Archief Tilburg is voornemens de notariële archieven van Chaam te digitaliseren en er werden drie gesloten testamenten aangetroffen. Het komt niet dagelijks voor dat er gesloten testamenten geopend worden en het is altijd spannend wat het geheim achter het zegel is.

Dit keer bieden de twee testamenten van 26 juli 1843 weer een verrassende ontdekking. Het zijn namelijk de gesloten testamenten van Gilles Dionysius Jacobus Schotel (1807-1892) en zijn echtgenote Catharina Leonora Johanna de Leeuw (1810-1877). Het echtpaar trouwde in Breda in januari 1835.

Schotel is vooral bekend geworden door zijn bijzondere relatie met koning Willem II. Op voorspraak van deze vorst werd hij in 1846 beroepen als predikant in Tilburg. Hij was aanwezig bij het sterfbed van de koning in Tilburg. Schotel deelde zijn gemeenschappelijke belangstelling voor cultuur. Zijn vader was de bekende zeeschilder Johannes Christianus Schotel en ook zijn broer Petrus Johannes was als kunstschilder werkzaam.
Minder bekend is dat hij tussen 1841 en 1846 werkzaam was als predikant te Chaam. Hij werd op voordracht van de koning benoemd. Noord-Brabant had niet zijn voorkeur. Als doctor in de letteren schreef hij veel en beschikte over een uitgebreide bibliotheek. In de Evangelische Kerkbode van 1844 heeft Schotel een artikel gepubliceerd over de Hervormde gemeente in Chaam, die in die tijd slecht 87 leden telde. De verhouding tussen protestanten en katholieken was goed te noemen.

Het bestaan van dit testament was tot dusver niet bekend. De aanleiding om deze testamenten op te maken was zeer verdrietig. De dochtertjes Johanna , toen 7 jaar, en Leonarda, 2 jaar oud, overleden op 4 en 14 juli 1843. De meisjes zijn na elkaar in het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand ingeschreven, nummers 10 en 11. De doodsoorzaak zou het gebrek aan geneeskundige hulp zijn geweest. De testamenten zijn in dezelfde maand opgesteld en spreken over erfgenamen mits het echtpaar kinderloos zou overlijden. Het echtpaar werd niet veel later op 4 augustus verblijd met de geboorte van een zoon Johannes.

Schotel zou ook uit Tilburg vertrekken, legde zich toe op het schrijverschap en overleed te Leiden op 9 december 1892.
TestamentEnveloppeVoor deze blog is gebruik gemaakt van het boek van Bram Vroon, Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie ven Breda : de geschiedenis van de protestantse gemeente te Chaam c.a. (Delft 2006).


2 opmerkingen:

Rob van Putten zei

Bij onderhandse akte van 28 april 1857 werd de firma de Horion de Corby, Peletier & Co. opgericht, met als vennoten Jan Carel Chrysosthemus de Horion de Corby, Henri Peletier en dr. Gillis Schotel. Laatstgenoemde als commanditair vennoot. Met ingang van 1 mei 1858 werd deze firma weer ontbonden. (Notaris van Breda, 1858 akte 109, 1 mei 1858.)

Op 26 juni 1858 kreeg de firma Peletier en Schotel, fabrikanten in wollen manufacturen, een vergunning voor het plaatsen van een stoommachine in hun bestaande fabriek in de wijk Heuvel, sectie L nr. 366. (Processen verbaal de commodo en incommodo, 1825-1868. Inventarisnummer 1261-1264.)

Akte van verkoop van het gebouw van een stoom- wollen- en lakenfabriek, erf en bouwland, gelegen ter plaatse genaamd Heuvel, nabij de kazerne, sectie L nr. 366, te Tilburg door dr. Gillis Dionisius Jacobus Schotel, predikant te Tilburg en zijn vrouw Catharina Leonora Johanna de Leeuw aan Henri Peletier, fabrikant te Tilburg, voor fl. 9000,-. (Notaris Verschure, 1859 akte 2, 10 januari 1859.)

De fabriek stond op een perceel dat werd begrensd door de huidige Sint Josephstraat, Lanciersstraat en Jan Aartestraat (dus pal ten oosten van het RAT).

Yvonne Welings zei

ha Rob,

Dank voor het delen van deze informatie !

Yvonne