woensdag 1 april 2015

Zeven maanden open data via openarch.nl: de opbrengst

Het was eind augustus 2014 toen Regionaal Archief Tilburg de genealogische dataset als open data online plaatste. Het doel was en is de informatie die wij als archief digitaal beschikbaar hebben zo wijd en zijd mogelijk beschikbaar te laten stellen. Open Data helpt daarbij omdat daardoor andere aanbieders dezelfde informatie op hun eigen website of platform aan het publiek kunnen aanbieden.

Tot dusver is de dataset ook te raadplegen op de website www.openarch.nl van Bob Coret (o.a. oprichter van www.genealogieonline.nl). Het gebruik via die website is terug te zien in de statistieken. Dat geeft ons een goed beeld van het gebruik van onze dataset.


Klik op de afbeelding voor een groter formaat.


Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Uit de grafieken is af te lezen dat het gebruik in de afgelopen zeven maanden in totaal bijna 175.000 getoonde akten bedroeg waarvan de bezoeker in totaal bijna 33.000 scans van de akten heeft bekeken. Op deze manier heeft het als open data beschikbaar stellen van deze gegevens voor een behoorlijk groter gebruik gezorgd.
Hopelijk gaan meer instellingen of bedrijven deze data gebruiken om de stamboomonderzoeker nog meer van diens te zijn.

dinsdag 31 maart 2015

Vacature in de Raad van Toezicht van Stichting Mommerskwartier

De stichting waaronder wij als archief vallen is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht. De Stichting Mommerskwartier bestaat uit  TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg. Eén van de leden van de Raad van Toezicht is afgetreden, vandaar dat we op zoek zijn naar een opvolger/-ster. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden elkaar aanvullen qua kennis, competenties, ervaring en netwerk.


Meer weten? Ga naar de site van Stichting Mommerskwartier.

donderdag 26 maart 2015

Nieuwe boeken in de bibliotheek

Het gesprek van de dag. Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg in de tweede helft van de 20e eeuw / Marcel de Reuver. - Tilburg : Gianotten, 2015. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (In Tilburg ; 10)


Johannes Goropius Becanus (1519-1573) : Brabants arts en taalfanaat / Eddy Frederickx en Toon van Hal. - Hilversum : Verloren, 2015.

Unentse sprokkels : jaarboek van Heemcentrum 't Schoor Udenhout-Biezenmortel, waarin opgenomen het jaarverslag. - Udenhout : Stichting Heemcentrum 't Schoor Udenhout-Biezenmortel, 12, 2015.

Textielindustrie 1:1000 - Werk mee aan de Tilburg Maquette!

Foto Lucia Kerstens Burgers
Vanaf maart 2015 bouwt oud-Tilburger Ruud Cleverens (Tilburg 1952) aan een maquette van de stad Tilburg, uit de jaren 1950-1960, toen de skyline nog bepaald werd door ‘kerken en fabrieken’.

Om een nauwgezette reconstructie te kunnen maken, heeft Ruud Cleverens bronnen als beeldmateriaal nodig: kadasterkaarten, (lucht)foto’s en plattegronden. De hulp van de Tilburgers is daarbij gewenst! In de beeldbank van Regionaal Archief Tilburg of uit persoonlijke fotoalbums zoeken Tilburgers mee naar foto’s van huizen, textielbedrijven en –werkplaatsen. Via Facebook worden de oproepen gedaan, is de bouw van de maquette te volgen en plaatsen de Tilburgers de gevonden foto’s. Op Pinterest is een bord aangemaakt waarop de huizen en gebouwen worden verzameld. Om de afbeeldingen van Facebook op Pinterest te plaatsen, is de hulp van enkele ‘pinners’ gewenst.

Ruud Cleverens bracht zijn jeugd door in de Bataviastraat in de wijk Loven. Moeder was ‘fijnwerkster’ in de textiel, vader en opa werkten bij Janssens-De Horion Wollenstoffenfabrieken. Ruud zag het werk in de textiel niet zitten en koos voor een loopbaan in de horeca. Vanaf 2002 bouwt Ruud maquettes van Brabantse steden. Zo maakte hij op schaal de dorpen Halsteren en Steenbergen en de steden Bergen op Zoom en Roosendaal. Als geboren en getogen Tilburger, en met het pensioen in het vooruitzicht, heeft Ruud nog één wens: een maquette maken van zijn geboortestad Tilburg.

Voltterrein annex fabricagecomplex Zuid ca. 1955

De identiteit van Tilburg wordt voor een groot deel bepaald door het textielindustriële verleden van de stad. Door onder andere modernisering vanaf de jaren zestig ging de textiel ten onder. Massaal werden de Tilburgers ontslagen en gingen familiebedrijven ter ziele. Was daarmee Tilburgs trots verdwenen? Nu ruim vijftig jaar later wil Stadsmuseum Tilburg de kracht van het (textiel)industriële verleden opnieuw onder de aandacht brengen.

De bouw van de maquette duurt ongeveer twee jaar. Het proces van maken en het genereren van betrokkenheid van de Tilburgers is het meest belangrijk. Beoogd wordt om via foto’s en film het proces vast te leggen. Deze documentatie wordt een onderdeel van het toekomstige ‘Digitaal Museum’, waarin Stadsmuseum Tilburg het materiële en immateriële erfgoed van Tilburg borgt. De maquette zelf zal gedurende de komende twee jaar in delen worden getoond. Na oplevering wordt de maquette tentoongesteld.

Wie mee wil zoeken, houdt Facebook Stadsmuseum Tilburg in de gaten. Dagelijks worden er oproepen geplaatst. Wie wil helpen pinnen, stuurt een mail naar Stadsmuseum Tilburg of meldt zich bij Pinterest Stadsmuseum Tilburg.woensdag 25 maart 2015

Feedback op onze nieuwe website

Twee weken zijn we nu online, met onze nieuwe website. Via de feedback-knop is het vanaf elke pagina op de nieuwe site mogelijk om op- en aanmerkingen op de site aan ons door te geven.

We (Luud, Jaël en Jojanneke) reageren op elk bericht dat we binnen krijgen en we houden bij hoe vaak een bepaalde opmerking gemaakt is.
Ook kijken we naar het belang van elke opmerking. Ook al is iets maar één keer genoemd, maar is het echt een essentieel punt voor de werking van de site, dan pikken we dat meteen op.  Zo halen we de grootste 'ergernissen' eruit en geven die prioriteit.

We kregen iets meer dan 50 reacties. Daaruit pakken we meteen een paar punten op zoals:

  • Het ontbreken van een bestelmogelijkheid bij foto’s (winkelwagentje in de oude site)
  • Weergave chat venster: het uitklapvenster met informatie kan soms niet weggeklikt worden (sluiten knop werkt niet)
  • Het ontbreken van een download mogelijkheid bij aktes
  • Het ontbreken van een reactiemogelijkheid bij foto’s en personen
  • Fotonummers die niet met 0 beginnen zijn niet oproepbaar als er op fotonummer wordt gezocht
  • Periode viewer moet bij alle componenten hetzelfde weergegeven worden en cijfermatig (schuifbalk is onhandig)
  • Aktes zijn niet door te bladeren wanneer ze fullscreen zijn weergegeven
  • Op mobiele apparaten in liggende stand valt het toetsenbord volledig voor het scherm, zoekbalk is niet meer te zien en dus is de ingevoerde tekst niet te bekijken
  • Binnen archieven zoeken: resultaat wordt meteen gegeven, maar dit is niet te zien omdat de resultaten onder de zoekbalk en filters komen (alleen zichtbaar met scrollen, is niet handig)
Samen met onze webbouwers pakken we deze zaken op, zodat ze zo snel mogelijk opgelost worden.

Ook keken we naar de statistieken van de nieuwe site. Er wordt relatief het meest gezocht in de onderdelen voor foto's en archieven. Bijzonder, want doorgaans komen de meeste bezoekers voor stamboomonderzoek. De komende tijd proberen we ook voor het zoeken naar personen meer feedback te genereren.

Blijf je op- en aanmerkingen sturen (mag ook positief zijn!). We hebben er veel aan en uiteindelijk maakt het onze site beter!

dinsdag 24 maart 2015

Bibliotheek biedt ‘extern loket’ aan archief

Vanaf 1 april 2015 is het in de Bibliotheek Tilburg Centrum mogelijk om op zoek te gaan naar de geschiedenis van je familie, je woonhuis of je stad. De Bibliotheek werkt hiervoor nauw samen met Regionaal Archief Tilburg. Eens per twee weken is een medewerker van het archief in de bibliotheek aanwezig en in mei wordt er zelfs een workshop Stamboomonderzoek gegeven in de Bibliotheek.

Regionaal Archief Tilburg had de wens om het gebruik van de collectie van het archief te bevorderen. De Bibliotheek Midden-Brabant wilde hier graag aan meewerken en zo ontstond het idee voor een ‘extern loket’ van het archief in de Bibliotheek. Het sluit mooi aan bij de Heritage Browser in de Bibliotheek Tilburg Centrum, waar al archieffoto’s te bekijken zijn. Bibliotheekbezoekers met een historische vraag kunnen die vanaf april stellen aan bibliotheekmedewerkers. Die zullen gerichte doorverwijzingen doen naar de website van Regionaal Archief Tilburg, waar het antwoord van de vraag mogelijk te vinden is.

Voor de echte die-hards die hun eigen stamboom willen onderzoeken, maar niet weten hoe dat aan te pakken wordt op 13 mei een workshop gegeven in de Bibliotheek. Daar leren de deelnemers de eerste stappen voor de zoektocht naar de voorouders. Stamboomonderzoek in de Bibliotheek, kan dat? Ja, heel eenvoudig via de website van het archief, www.regionaalarchieftilburg.nl. Het overgrote deel van stamboomgegevens is digitaal beschikbaar en kan vanuit willekeurig welke plek online gedaan worden.

De Bibliotheek Midden-Brabant en Regionaal Archief Tilburg zijn groot voorstander van dergelijke vormen van samenwerking. De verwachting is dat bibliotheekbezoekers met historische interesse er op deze manier makkelijker toe komen zich te verdiepen in hun eigen geschiedenis. Dit kan vele mooie verhalen en ervaringen opleveren. Opgeven voor de workshop op 13 mei (14.00 - 16.00 uur in de Bibliotheek Tilburg Centrum) kan via ticketsbtc@bibliotheekmb.nl. Opgeven voor het spreekuur iedere woensdag in de even weken van 14.00 – 16.00 uur is niet nodig.

maandag 23 maart 2015

#HistoryPost. Lieve zusters en broer

Tresoar, de schatkamer van Fryslân, lanceerde vorige week een heel leuk initiatief: HistoryPost. Archieven en musea delen mooie brieven uit hun collecties via sociale media. Regionaal Archief Tilburg doet hieraan mee en zet iedere maand een brief in de picture. Brieven met een uiteenlopende inhoud, maar allemaal vertellen ze een verhaal van de tijd waarin ze zijn geschreven. Soms geven ze een inkijkje in een privégebeurtenis, maar net zo goed kan een brief exemplarisch zijn voor een wending die het persoonlijke overstijgt. Altijd is het de toon, de nuance, de stijl van de schrijver die de brief als egodocument zo onderscheidend en boeiend maakt. Regionaal Archief Tilburg begint maandag 23 maart 2015 met een zeer bijzondere brief.

Zelfportret van Gerard van Spaendock
‘Lieve zusters en broer’, zo begint de brief die de bekende, in Parijs wonende, kunstschilder Gerard van Spaendonck (1746-1822) op 2 augustus 1815 schrijft aan zijn familie te Tilburg. In deze brief schrijft hij over de explosieve situatie in het Frankrijk van 1815.

Op 18 juni 1815 was Napoleon definitief verslagen bij Waterloo. De bondgenoten Rusland, Pruisen, Oostenrijk en het Verenigd koninkrijk wilden Frankrijk financieel verantwoordelijk stellen voor de ‘Franse rebellie’. Geheel Vrankrijk is overlast’, zo schrijft Van Spaendonck, ‘zij hebben veel geleden door de hooge contributien en selver plunderingen’. Gelukkig viel het in Parijs wel mee: ‘de Russchen, Engelse, en oostenrijkers heeft men nergens geen klagen van, zij gedragen hun zeer wel in ’t generaal. Wij zijn hier te Parijs, daar de gecoaliseerde vorsten thans resideren, van plunderen vrij gebleeven. Hunne troepen en de nationale gardes van Parijs swerven dag en nagt door Parijs om alle verschillen en baldadigheden te beletten ens voor te komen. De bondgenoten waren die zomer in Parijs bijeen om te bespreken wat er met Frankrijk gedaan moest worden. Dit resulteerde later dat jaar in het Tweede Verdrag van Parijs. Wij in onsen thuyn hebben niets geleeden, aldus Van Spaendonck.

Zijn familie en vrienden maakten zich wel zorgen om hem. Zo schrijft Gerard dat hij een brief uit Haarlem heeft ontvangen van zijn vroegere leerlinge, de bloemen- en vruchtenschilderes Henrietta (Jetje) Knip, die bang was dat hij veel geleden had onder het bombardement en de plundering.

Verder schrijft Van Spaendock over alledaagse dingen (broer Cornelis en ik varen zeer wel), en informeert hij belangstellend naar het wel en wee van zijn familieleden in Tilburg: Ik hoop dat Toontje en zijn beminde gelukkig zullen zijn en ben blijde dat Trees weer herstelt is. Hij sluit af met de prangende vraag: heeft uw nog deselve meyt?

De hele brief van Gerard van Spaendonck is hieronder te lezen: