vrijdag 31 oktober 2014

140 jaar Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia


Opgericht in 1877, maar nog springlevend en helemaal van deze tijd, hoopt het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia in 2017 het 140-jarig bestaan te vieren. Deze vitale jubilaris bestaat uit ruim 90 zangers en treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. Een koor, waar Tilburg trots op mag zijn!

Ter gelegenheid van het jubileumjaar wil de vereniging een boek gaan uitbrengen over de koor- en zangcultuur in Tilburg vanaf ongeveer 1875, waarbij de geschiedenis van mannenkoor Sint Caecilia de rode draad vormt. Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit enkele koorleden, beschermvrouwe Pauline Hirsch Ballin-van de Grift en een vertegenwoordiger van Heemkundekring ‘Tilborch’. Het archief van het koor bevindt zich in het Regionaal Archief Tilburg en wordt op dit moment door twee vrijwilligers, beiden archivaris en koorlid, geïnventariseerd.

De werkgroep wil een beschrijving maken van de geschiedenis van het koor waarbij ook de zusterverenigingen aan bod komen. Welke zangverenigingen zijn er geweest in Tilburg vanaf circa 1875, welk repertoire hadden deze en wat waren de ideologische uitgangspunten? Hoeveel leden telden zij in de loop van de tijd ? Wie waren hun respectievelijke dirigenten ? Waren er gezamenlijke optredens en andere connecties met St. Caecilia?

Wij doen een oproep aan iedereen, die affiniteit heeft met dit onderwerp (koorzang en koorcultuur in Tilburg), en wil helpen bij het onderzoek of mogelijk beschikt over bruikbaar materiaal in de vorm van foto’s, krantenknipsels e.d. U kunt hiervoor contact opnemen met Sander van Bladel, lid van Heemkundekring ‘Tilborch’. Zijn emailadres is tilborch@live.nl.


We werken aan een nieuwe websiteRegionaal Archief Tilburg werkt aan een vernieuwde website. De huidige website en vormgeving hebben we sinds 2010 en we vinden dat het beter kan. Webgebruikers veranderen, manieren van zoeken veranderen. Het is tijd dat onze website daarmee mee verandert.

Achter de schermen is hard nagedacht en een plan opgesteld over wat we willen en waar we met de website naartoe moeten. Belangrijk in het maken van keuzes was waar onze websitegebruikers het meest naar op zoek zijn. Je raadt het al: stamboomonderzoek! In de huidige website moet je weten waar je moet zijn, een paar keer klikken en dan pas kun je zoeken naar personen. Als zoveel mensen naar onze site komen om personen te zoeken, waarom maken we het dan niet veel makkelijker voor hen?

We besloten tegemoet te komen aan de vele stamboomzoekers, zonder andere onderzoekers te laten verdwalen.

We kwamen tot een paar basisstellingen:
-Manage the task, not the content: Mensen komen met een vraag naar onze site, met een doel. Dat doel willen ze zo snel en makkelijk mogelijk bereiken. Voor het merendeel liggen die doelen in een relatief klein deel van de huidige website: zoeken naar personen, beelden of archieven. Die zaken zijn onze ‘toptaken’ en krijgen dus een prominente plaats in de vernieuwde site.

- Less is more: We hebben de neiging veel tekst te gebruiken, veel uit te leggen. Hedendaagse webgebruikers zijn niet dol op lappen tekst. Wil je op de huidige site op zoek naar een persoon, dan bieden we eerst een enorme uitleg hoe dat moet. Het zoekvenster staat vrij klein aan de rechterkant. Dat kan anders, dat kan directer. De focus komt op het zoekvenster, de uitleg blijft, maar korter en overzichtelijker.

- Show, don’t tell: We willen helderder laten zien wat we doen als archief. Nu presenteren we ‘nieuws’ op de site. Een paar woorden verwijzen naar een ‘nieuwsitem’. Veel directer is het om te laten zien, met een afbeelding, wat we willen vertellen. Dat toont veel meer de dynamiek van ons archief.

Uiteraard blijven de databanken met alle zoek functionaliteiten gewoon bestaan. De vormgeving daarvan zal veranderen, maar aan de inhoud veranderen we niets!
Voor ons is het een spannende tijd. De website is een erg belangrijk onderdeel van ons werk. We houden onze volgers zo goed mogelijk op de hoogte van de vorderingen en de wijzigingen. De gebruikers van de site krijgen de gelegenheid geven feedback te geven op de nieuwe site en daar gaan we goed naar luisteren!

donderdag 30 oktober 2014

Verdwenen scholen: Ons Stedeke, nu SuperstedekeVerkleurde polaroid
Zo maar een verkleurde polaroid, onderwijzer Tijs Kuijpers (1926-2011) met vijf leerlingen van basisschool Ons Stedeke. Van links naar rechts zien we John-Paul v.d. Lisdonk, Hans Hamers, Eddy van Berkel, Willy v. d. Sande en Paolo Desmares. Polaroids worden nu niet veel meer gemaakt. Bij een polaroidcamera kwamen de foto's er kant en klaar uit gerold. Bij andere camera's moesten in die tijd de negatieven nog naar de fotograaf worden gebracht om daar te worden afgedrukt.
De foto is rond 1977 genomen, iets voor het afscheid van Tijs Kuijpers. De onderwijzer startte in 1952 bij wat toen nog een fraterschool was. Aanvankelijk studeerde Kuijpers medicijnen en vanwege gezondheidsredenen schoolde hij zich om tot onderwijzer.
Vele leerlingen moeten hem hebben gekend, hij vierde zelfs zijn 25 jarig jubileum in 1977. De tijden vergeleken met 1952 waren toen sterk veranderd, in juni 1978 werd de school Ons Stedeke zelfs bezet.

Fraterschool
De fraterschool werd in 1923 gebouwd, tegelijkertijd met de meisjesschool aan de Lange Nieuwstraat. Het onderwijs was toen nog gescheiden tussen de jongens en de meisjes. De bouw zal ongetwijfeld verband hebben met Onderwijswet 1920, waardoor het bijzonder onderwijs net als het openbare onderwijs door de overheid werd gefinancierd. Opdrachtgever van de bouw was het parochiebestuur Gasthuisstraat. Het was een school waar ook onderwijsmethoden werden ontwikkeld zoals Veilig Leren Lezen.
Ons Stedeke zou later fuseren met de Havervelden, een voorzetting van de Pius X jongensschool en de meisjesschool Theresia. Na de fusie werd gekozen voor de huidige naam De Stappen.

Nieuwe bestemming: Superstedeke
De school verloor de onderwijsbestemming en het gebouw werd in de jaren negentig gekraakt. Het pand werd in 1999 in het openbaar verkocht, de nieuwe eigenaar werd Van der Weegen Holding BV.
Een tijd van impasse volgde, maar uiteindelijk kwamen er 17 kunstenaarsateliers en 3 wooneenheden in de oude school. Tilburgse kunstenaars zoals Arno Mertens, Wiebo van Mulligen en Ronald Zuurmond hebben daar een werkplek gevonden.

Archief
Tijs Kuijpers hield de vorderingen van zijn leerlingen bij in klassenboeken. In blokletters werden de cijfers genoteerd, bij een onvoldoende in de kleur rood. Sommige leerlingen verbleven er slechts tijdelijk, afkomstig van het nabijgelegen Maria Goretti. Een dochter van Tijs Kuijpers bracht de documenten samen met de polaroid naar het Archief. De klassenboeken zijn niet openbaar vanwege de bescherming van de privacy, maar kunnen wel op verzoek worden ingezien.

Foto Roze Maandag is 10e geworden

Woensdag 29 oktober 2014 werd de uitslag bekend van de verkiezing Stuk van het Jaar. Wij eindigden als 10e, het hoogst genoteerde Brabantse archief!

We deden mee met een foto van Anne-Marie van der Gouw uit 2011. Ze fotografeerde een dragqueen tijdens Roze Maandag. De foto spatte qua kleur van het scherm tussen de andere stukken uit de verkiezing. Er was veel aandacht voor de foto, Omroep Brabant maakte een tv item en koppelde er een zoektocht aan vast naar de persoon op de foto. We weten nog steeds niet wie hij/zij is, die gouden tip hopen we nog te krijgen!In de week voor de sluiting van de stembus werden nog flyers rondgebracht in de wijk rondom het archief. Wie weet heeft dat nog stemmen opgeleverd, waardoor we na de tussenstand in de derde week van de verkiezing stegen van de twaalfde naar de tiende plaats (in totaal 236 stemmen).

Winnaar werd Tresoar met een liefdesbrief van een Friese soldaat. Gemeentearchief Kampen eindigde met een prent van een overstroming op de tweede plaats, Gemeentearchief met een getuigenis tegen sodomie op de derde plaats. Gefeliciteerd aan deze winnaars!

Dank aan de personen die op ons gestemd hebben, aan personen en instellingen die ons Stuk gepromoot hebben en aan mensen die ons Stuk gedeeld hebben via Facebook en Twitter.
En heb je een geweldig idee voor een inzending voor de verkiezing van volgend jaar: laat het ons weten!
Alle stukken blijven voorlopig te zien via www.stukvanhetjaar.nl.

dinsdag 28 oktober 2014

Bouwvergunningen Oosterhout 1980-1990 tijdelijk uit huis

Vanaf 21 oktober 2014 t/m 15 januari 2015 zijn de bouwvergunningen van de gemeente Oosterhout uit de periode 1980-1990 niet aanwezig in het archief. Het betreft hier archiefnummer 3169 met inventarisnummer 1393 t/m 2658. Dat betekent dat u deze archiefstukken in die periode niet kunt inzien bij Regionaal Archief Tilburg.

Maar wat nu, als u deze archiefstukken toch nodig heeft? Kom dan niet naar Regionaal Archief Tilburg aan de Kazernehof inTilburg, maar neem contact met ons op via info@regionaalarchieftilburg.nl. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat u toch die archiefstukken krijgt die u aanvraagt. Kortom, wij blijven onze dienstverlening garanderen.

woensdag 22 oktober 2014

De Tilburgse heemkundekring heeft een nieuwe website !Heemkundekring Tilborch slaat in meerdere opzichten nieuwe wegen in. Deze actieve vereniging gaat voor de vergaderingen van het bestuur en de bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen binnenkort een ruimte gebruiken in het vernieuwde gebouw van Regionaal Archief Tilburg. Tot aan december is 'Boerke Mutsaers' nog de thuishaven, maar vanaf januari 2015 zullen ook de lezingen aan de Kazernehof worden gehouden.Bij een nieuw onderkomen past ook een mooie nieuwe website. Via het vertrouwde adres www.heemkundekringtilburg.nl is heel veel informatie te vinden, onder meer over de werkgroepen. De relatief jonge werkgroep Driekoningen organiseerde recent een Internationaal Congres in het Tilburgse gemeentehuis. En de werkgroep Monumenten inventariseert nog regelmatig de beeldbepalende panden in de stad. Alle nieuwsbrieven, maar ook de MoNUmenten van de week (de rubriek in de zaterdageditie van het Stadsnieuws) zijn op de website terug te lezen. 
Ook interessant is de rubriek Actueel, met allerlei Brabants erfgoednieuws. Op de Beeldbank kunnen op verzoek foto's geplaatst worden waarover nog niet veel bekend is.

Neem eens een kijkje op de nieuwe site of bezoek een lezing. Er wordt regelmatig bij het archief vergaderd en vanaf januari 2015 wordt er elke derde donderdagavond van de maand een bijeenkomst gehouden bij Regionaal Archief Tilburg.

vrijdag 17 oktober 2014

Komt dat zien!!

Vanaf vandaag is de Spoorlaan dicht om het busvervoer vrije doorgang te kunnen geven.  In verband met de  werkzaamheden aan het spoor rijden er de hele week geen treinen, bussen zullen af en aan rijden. Om het spectaculaire inschuiven van de nieuwe passages te kunnen volgen, worden er twee "uitkijkpunten" ingericht. Ter vergelijking vandaag 3 foto's uit de collectie: de situatie rondom het station zoals het was in de jaren 80 (van de vorige eeuw).