zondag 1 november 2009

De Oorlog in Dongen


Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan dat in de laatste week van oktober 65 jaar geleden de regio is bevrijd. In Dongen reden op 30 oktober de AVRE Churchill-tanks van de 7de Armored divisie binnen.

De herdenking in Dongen vond afgelopen zaterdagavond 31 oktober plaats. De burgemeester Simone Dirven-van Aalst ontving het eerste exemplaar van het boek Geheugen in Oorlog, dat fragmenten bevat van het leven van een Dongenaar tijdens de oorlogsjaren. Ongeveer een jaar geleden kwam ik in contact met de schrijver Hans Sprangers, in het dagelijks leven conservator van het Breda's Museum. Hij wist van het bestaan van Dongense dagboeken, die door de architect Petrus Cornelius Schellekens (1861-1946) vanaf 10 mei 1940 tot oktober 1945 waren bijgehouden in 8 groene schoolschriften.


De familie van de architect vroeg zich af of het Regionaal Archief Tilburg hiervoor belangstelling had. De dagboeken zijn uniek, de meeste documenten die herinneringen over de oorlog vastleggen zijn vaak na de oorlog aan het schrift toevertrouwd. Hans Sprangers bleek een goed bemiddelaar en de dagboeken zijn uiteindelijk in de Tilburgse bewaarplaats terecht gekomen.
Hans, die Dongense roots heeft, raakte zelf zo onder de indruk van de dagboeken dat hij besloot nader onderzoek te gaan doen om de egodocumenten meer in context te kunnen plaatsen. Afgelopen half jaar bezocht hij het Archief om de dagboeken aan te vullen met de gegevens uit het gemeentebestuur en de bevolkingsregisters. Hij verwerkte ook dagboeken van twee Zusters van het pensionaat, die nu nog in particulier bezit zijn.

De dagboeken van "opa" Schellekens zullen in 2010 in het kader van het Erfgoed van de Oorlog worden gedigitaliseerd en op de website van het Regionaal Archief Tilburg worden getoond.

Geen opmerkingen: