zaterdag 15 oktober 2011

Achternaam van kinderen van ongehuwde moeders (6)

Deze keer het op één na laatste blog over kinderen van ongehuwde moeders.
Het eerste geval speelt zich af in Made en Drimmelen. Op 14 april 1815 wordt aldaar geboren: Pietronella den Ouden, dochter van Cornelia Jacobs:

De vader van Pietronella zal dus wel een meneer den Ouden zijn geweest. Pietronella overlijdt reeds op 25 december 1815 te Made en Drimmelen:

Merkwaardig is dat als vader in haar overlijdensakte Pieter den Ouden wordt vermeld, terwijl deze niet in de geboorteakte wordt genoemd.
Over deze Pieter den Ouden is verder niets bekend. Moeder Cornelia Jacobs trouwt op 26 november 1819 te Den Bommel met Jacobus de Laat en overlijdt reeds aldaar op 23 maart 1820.Voor het tweede geval verplaatsen we ons naar Alphen en Riel. Aldaar wordt op 20 augustus 1814 geboren: Wilhelmina Bernaards, dochter van Maria Snellaers:


Wilhelmina overlijdt ongehuwd te Alphen en Riel als Wilhelmina Bernaards op 14 juli 1840:

Ongehuwd betekent echter niet kinderloos: Op 5 maart 1839 bevalt Wilhelmina Bernaards in het huis waarin Maria Snellaars (waarschijnlijk haar moeder) woont te Alphen en Riel van een dochter, waaraan de namen worden gegeven Anna Snellaars:
En dat roept vraagtekens op. Er zijn een paar mogelijkheden. Een meneer Snellaars is de vader van het kind. Dat lijkt me wel heel sterk: Wilhelmina's moeder heet Snellaars en dan zou toevallig Wilhelmina een kind krijgen van een man, die ook Snellaars heet. Waarschijnlijker is dat de ambtenaar heeft geweten dat de achternaam Bernaards door Wilhelmina ten onrechte werd gevoerd, en dat zij, bij gebrek aan een vader, de achternaam van haar moeder Snellaars had moeten krijgen. Dat zou betekenen dat de geboorteakte geïnterpreteerd dient te worden als: Anna, de dochter van Wilhelmina Snellaars. Aanwijzingen daarvoor zijn de vermelding van Anna in het bevolkingsregister van Tilburg van 1870-1880, inv. nr. 1400, pag. 345, waar zij Anna Snellaars wordt genoemd en haar overlijdensakte. Anna overleed ongehuwd te Breda op 26 december 1898 als Anna Snellaars, dochter van Wilhelmina Snellaars!!
Geen opmerkingen: