zaterdag 29 oktober 2011

Twee bijzondere bruiloften

Op 4 juni 1851 trouwden te Diessen de 43-jarige weduwnaar Jan Willem Wiertz met de 17-jarige Francisca Nauwens:


Het lijkt een normale huwelijksvoltrekking te zijn geweest, zij het dat er een groot leeftijdsverschil tussen bruidegom en bruid is. Toch hebben we hier te maken met een bijzonder huwelijk. Dat blijkt uit het geboorteregister van Diessen. Op 5 juni 1851 (één dag na het huwelijk) wordt te Diessen dochter Elisabeth geboren uit genoemd echtpaar:

Het had dus niet veel gescheeld of Elisabeth was in het gemeentehuis van Diessen geboren.
Een tweede bijzonder huwelijk had op 9 juni 1875 te 's Gravenmoer plaats: Toen trouwden Christoffel Melsen met Geerdina Blom. Normaal gesproken had dat huwelijk in het gemeentehuis plaats moeten vinden, maar deze keer vond het plaats ten huize van de bruid,
omdat de bruid niet in staat was zich naar het gemeentehuis te begeven. De reden blijkt als we de huwelijksakte helemaal lezen: de echtelieden erkennen bij hun huwelijk zoon Pieter Blom geboren 's Gravenmoer 7 juni 1875, twee dagen vóór het huwelijk! De bruid was dus niet in staat om naar het gemeentehuis te gaan, omdat ze in het kraambed lag van haar zoon Pieter!:


Er vallen nog twee zaken op aan de huwelijksakte: het eerste deel van de akte is door een andere persoon geschreven als het tweede gedeelte en het huwelijk vindt, omdat het buiten het gemeentehuis wordt gesloten, plaats ten overstaan van zes in plaats van vier getuigen.
In de marge van de geboorteakte van Pieter wordt melding gemaakt van de erkenning bij het huwelijk:


Pieter heeft dus slechts twee dagen Blom geheten, sinds 9 juni 1875 heette hij Melsen.

Geen opmerkingen: