zaterdag 1 oktober 2011

Mannen die op gevorderde leeftijd vader werden

In het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg zijn tot op heden drie mannen aangetroffen, die, toen zij vader werden, 70 jaar of ouder waren.
De oudste is Arnoldus van der Pluijm, die op 10 februari 1825 te Oosterhout vader werd van een zoon Augustinus Richardus van der Pluijm. Arnoldus was toen 82 jaar!:

Vreemd genoeg is er noch over deze zoon, noch over Arnoldus van der Pluijm en zijn echtgenote Anna Cornelia Verbunt meer informatie te vinden.
Arnoldus van der Pluijm is mogelijk dezelfde als Arnoldus, gedoopt Dussen 4 december 1742, zoon van Reijer Teunisse van der Pluijm en Geertrui van Pelt.
Een fragmentgenealogie van de familie van der Pluijm, gepubliceerd in het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant van 1985, pag. 57, vermeldt (zonder de exacte bron te noemen) dat deze Arnoldus doktor was te Breda.
Op de website van het gemeentearchief van Breda is vervolgens te vinden dat op 4 juli 1773 aldaar is gehuwd: Arnoldus van der Pluijm, doktor, en Maria Anna van de Kieboom. Zij laten tussen 1774 en 1778 vier kinderen te Breda dopen, waarbij steeds wordt vermeld, dat de vader uit Dussen komt.
Ook in Breda zijn in de periode van de burgerlijke stand geen gegevens over Arnoldus van der Pluijm en zijn (waarschijnlijk eerste) echtgenoot Maria Anna van de Kieboom te vinden.
Arnoldus zou dus mogelijk echt 82 jaar zijn geweest, toen hij vader werd. Met dank aan Michiel van Heumen, oud-medewerker RAT, voor de aanvullende informatie.

De op één na oudste vader is Johannes Potscheider, die op 10 april 1838 op 80-jarige leeftijd te Dongen vader werd van een zoon Stephanus:
Vreemd genoeg werd hij twee jaar eerder ook op 80-jarige leeftijd vader op 10 mei 1836 te Dongen van een dochter Johanna Cornelia:

Johannes Potscheider trouwde op 80-jarige leeftijd als weduwnaar te Dongen op 21 april 1836 met Cornelia van Vught. Bij Koninklijk Besluit is bepaald, dat hij geen geboortebewijs of akte van bekendheid ter vervanging daarvan hoeft te overleggen:
Het is dus allerminst zeker, dat Johannes Potscheider bij huwelijk 80 jaar was. Als hij overlijdt op 29 mei 1849 te Dongen is hij 93 jaar, welke leeftijd overeenstemt met die genoemd in de huwelijksakte en in de geboorteakte van zijn dochter uit zijn tweede huwelijk:

De op twee na oudste man, die vader geworden is, is Cornelus Coppens. Hij werd op 20 november 1833 te Alphen en Riel geboren:
Hij trouwde op 12 februari 1890 te Chaam als 56-jarige weduwnaar met Petronella Kuijsten:Uit dit huwelijk is op 8 januari 1904 te Chaam een zoon Adrianus Cornelis geboren, vader Cornelis was toen 70 jaar:


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Hallo Theo,
Arnoldus van der Pluijm, medicus te Breda, overleed in Meerle27-11-1831. In Breda was hij in maart 1793 lid van de voorlopige raad der representanten en in 1795 lid van de magistraat in Breda. Hij was patriottisch gezind en in de aanloop van de invan in 1793 stelde hij koetsen ter beschikking voor de spionnen van Dumouriez. In 1819 woonde hij in Calmthout. Zie Calmthoutiana 1996, blz. 89 en verder. Frans Roelvink

Anoniem zei

Hallo Theo, nog even over Arnoldus vd Pluijm.Hij trouwde 04-07-1773 te Breda met Maria Anna vd Kieboom, ged. Breda 22-08-1738, overl. Kalmthout 05-03-1821. Hij hertrouwde te Kalmthout 12-09-1821 met Anna Cornelia Verbunt, ged. Baarle 03-12-1787.

Anoniem zei

Goedemorgen. Bij zijn inschrijving zou Jan Potscheider(http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie/resultaten/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/22a71618-3857-11e0-bcd1-8edf61960649/start/4?persoon=Jan+Potscheider+1767) geboren zijn in 1767:

Inschrijving Jan Potscheider Dongen
Gemeente Dongen
Brontype boek
Archiefnummer 0928
Archiefnaam Bevolkingsregister Dongen
Deelnummer 003
Bronnaam bevolkingsregister
Registernaam Inv. nr. 03 1826-1839 Wijk Klein Dongen
Code DGN_BR_0928_003
Periode register 1826-1839
Pagina 90

Geregistreerde Jan Potscheider
Geboorteplaats Zwitserland
Geboortedatum 1767

Wim de Haar

Theo van Herwijnen zei

Beste mensen,

Hartelijk dank voor uw reacties. De overlijdensakte en de 2e huwelijksakte van Arnoldus van der Pluijm zijn voor zover mij bekend niet digitaal beschikbaar. Ik vraag me af of uit die akten blijkt of deze Arnoldus van der Pluijm inderdaad in 1742 te Dussen is geboren.
Wat Johannes Potscheider betreft: het geboortejaar 1767 uit het volkstellingsregister was mij bekend. Dat klopt niet met de leeftijd in zijn huwelijksakte. Wat is wijsheid?