donderdag 9 februari 2012

Documenten uit Alphen-Chaam na 200 jaar geopendIn de collectie van Regionaal Archief Tilburg werden in 2011 drie ongeopende documenten uit de gemeente Alphen-Chaam gevonden. Op de omslag stond korte informatie: het ging om drie boedelinventarissen van rond 1808. Op 14 januari 2012 zijn de drie verzegelde documenten geopend. Gemeentearchivaris Yvonne Welings en Marcel van de Wouw van restauratieatelier De Tiendschuur waren daarbij aanwezig. Het aanwezige publiek keek geïnteresseerd toe!
Het openen van boedelinventarissen kan niet zomaar. Daarvoor is het nodig een proces verbaal op te maken. Ook moet van te voren goed  bekeken worden hoe het document het beste geopend kan worden zonder veel schade op te lopen.Boedelinventarissen zijn vooral bedoeld om de aardse goederen van de erflater vast te leggen. Vaak is daar een belangrijke reden voor. Eén van de boedelinventarissen is van Elisabeth Paulus Oomen. Van haar is bekend dat ze bij haar overlijden op 9 april 1805 minderjarige kinderen naliet. Ze was slechts 33 jaar oud en nog geen zes jaar getrouwd (1799). De weduwnaar Cornelis R(e)ijntjens (1771-1849), meester timmerman van beroep, hertrouwde in oktober 1808 met Adriana Reijntjens (1788- ) en na haar in 1814 met Johanna Schellekens (-1817). In de boedelinventaris staan dus de goederen van Elisabeth Paulus Oomen genoemd, zodat daar later geen onenigheid over kon ontstaan.

Anne Neijnens legde het openen van de 200 jaar oude documenten vast in een filmpje. Yvonne Welings en Marcel van de Wouw doen verslag.


Het tijdschrift In Brabant gaat in één van de komende nummers aandacht besteden aan deze vondst.

Geen opmerkingen: