zaterdag 8 juni 2013

Dubbel of toch niet?

Zo af en toe stelt de burgerlijke stand ons voor vreemde raadsels, zoals de levensloop van Antonie Aertsen (ook genaamd Antonie Aertse) ons leert. Eerst verandert de achternaam van Aertsen in Aertse en daarna weer in Aertsen. Als die fout is rechtgezet, overlijdt Antonie Aertsen (op papier) ook nog twee keer. Alle reden voor een onderzoek.

Antonie Aertsen  wordt op 23 maart 1826 te Oosterhout geboren:


Hij trouwt voor de eerste keer te Oosterhout op 28 november 1850 met Petronella de Jong:In deze akte wordt de achternaam van de bruidegom gespeld als Aertse, en dat is toegestaan volgens advies van de Staatsraad van 30 maart 1808. Dat advies regelt de wijze, waarop bij verschil in spelling van achternamen deze gerectificeerd dienen te worden, meer bepaald, dat bij het aangaan van een huwelijk geen vonnis van rectificatie nodig is, maar dat een verklaring van identiteit in de huwelijksakte voldoende is.
En dat is hier gebeurd: De vader van de bruidegom is op 19 maart 1844 te Oosterhout overleden als Martinus Aertse en de moeder van de bruidegom verklaart dat dat de juiste spelling is en de geboorteakte "dus" fout is.

Antonius Aertsen gaat dus voortaan door het leven als Antonius Aertse, tot het moment dat hij voor de tweede keer trouwt. Men is al lang vergeten dat de achternaam van de bruidegom in 1850 gewijzigd is en dus trouwt de bruidegom met zijn "nieuwe" achternaam Aertsen op 2 juni 1865 te Dongen:In deze huwelijksakte wordt opgemerkt dat de achternaam van de bruidegom in de overlijdensakte van zijn eerste echtgenote foutief is gespeld als Aertse!!

De bruidegom heet sindsdien dus Aertsen, tot aan zijn overlijden. Op 23 december 1888 overleed te Oosterhout Antonie Aertsen, 62 jaar, zoon van Martinus Aertsen en Maria van Gils, echtgenoot van Anna Maria van de Veeken en weduwnaar van Petronella de Jong:Maar daarmee is het verhaal nog niet ten einde. Op 28 juni 1905 overleed te Oosterhout: Antonie Aertsen, 79 jaar, geboren Oosterhout, zoon van Martinus Aertsen en Maria van Gils:Wanneer is Antonie Aertsen, die tweemaal gehuwd was, overleden? Anna Maria van der Veeken overleed te Oosterhout op 6 oktober 1903 als weduwe van Antonie Aertsen. We mogen dus aannemen dat haar echtgenoot in 1888 is overleden. Maar wie overleed er dan op 28 juni 1905?

Een onderzoek in de ëénjarentafel van overlijden van 1905 van Oosterhout leverde iets merkwaardigs op: Antonie Aertsen wordt niet in die tafel vermeld, maar wel wordt onder nummer 136 ene Antonie Ernst vermeld met als dagtekening 30 juni 1905:


Zou zich hier dan het uiterst zeldzame geval voor hebben gedaan, dat het dubbel van het overlijdensregister niet een exacte kopie is van het origineel? Raadplegen van het dubbel via de website van familysearch leverde de bevestiging


Op 28 juni 1905 overleed te Oosterhout Antonie Ernst, geboren Oosterhout, 69 jaar, zoon van Govert en Ida van Gils. Hij werd op 2 juni 1836 te Oosterhout geboren.1 opmerking:

Anoniem zei

Ik doe genealogisch onderzoek op Curacao en ben zoiets al tweemaal tegengekomen. Twee personen (of één) dezelfde naam, dezelfde geboortedatum en plaats, dezelfde ouders en twee overlijdensaktes, die 20 tot 30 jaar uit elkaar liggen. Ben er nooit echt achtergekomen. Wel, in een van die gevallen,dat bij het overlijden van de vrouw zij weduwe was. Dat geeft een redelijke aanwijzing.