woensdag 19 juni 2013

Huisnummers in Tilburg

De bevolkingsregisters zijn een rijke bron van informatie. Niet alleen de samenstelling van een gezin, de beroepen die uitgeoefend werden maar ook van alles over wat komt en gaat in een huis. Helaas was de plaats waar het huis stond tot nu toe lastig terug te vinden.

 Al vanaf de late middeleeuwen komen er in Tilburg straatnamen voor. Deze namen ontstonden in de volksmond en verwezen meestal naar de bestemming, de geografische ligging, terreingesteldheid of naar een bewoner. Een overzicht van de rond 1870 bekende straatnamen vindt u hier.
 In 1880 nam de gemeenteraad het besluit om straatnaambordjes te laten vervaardigen en op 8 oktober 1881 stelde de gemeenteraad een eerste lijst met 87 straatnamen vast. Maar dit betekende nog niet dat de huisnummering per wijk verdween. Tilburg was vroeger administratief onderverdeeld in 13 wijken en vanaf 1889 zelfs veertien wijken. De wijken werden aangeduid met een letter. Huizen werden per wijk genummerd waarbij het nummer vooraf gegaan werd door de letter van de wijk. Pas in 1910 ging men over tot straatgewijze nummering. De straten liepen hierbij van noord naar zuid en van oost naar west, met de oneven nummers aan de rechterzijde en de even nummers aan de linkerzijde. alleen bij pleinen werd doorlopend genummerd. Dit systeem wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gehanteerd in Tilburg.
Vooral doordat er steeds meer huizen werden gebouwd op open plekken tussen de bestaande bebouwing was het een aantal keren nodig om alle huizen een nieuw nummer te geven. De laatste grootscheepse vernummering vond plaats in 1910 toen de wijkgewijze nummering plaats maakte voor de vernummering per straat.
Dankzij de inspanningen van Rob van Putten is het nu eenvoudig om van een Tilburgse huisnummering (eigenlijk wijknummering) van 1890 naar de huidige tijd te gaan.
Via de startpagina van Regionaal Archief Tilburg vindt u de omnummeringslijsten1 opmerking:

Danny zei

Mooi werk Rob,

hier zat ik al even op te wachten :)