zaterdag 22 juni 2013

Vrouw, zes maanden getrouwd geweest, moeder van acht kinderen

Het zal niet vaak voorkomen, dat een vrouw vóór haar huwelijk 5 kinderen krijgt, tijdens haar huwelijk geen en ná haar huwelijk 3 kinderen. Maar Johanna Dickens leverde deze unieke (?) prestatie.

Johanna Dickens, geboren Weelde 1 november 1806, werd te Tilburg ongehuwd moeder van acht kinderen. De eerste vijf kinderen werden vóór haar huwelijk geboren:

1          Anna Cornelia, geboren 12 september 1827, overleden Tilburg 1 februari 1832

2          Franciscus, geboren 6 april 1832

3          Maria Cornelia, geboren 28 augustus 1834, overleden Tilburg 2 oktober 1834

4          Johanna Maria, geboren 26 december 1835

5          Cornelia, geboren 13 oktober 1837

Bij de eerste drie kinderen heet de moeder Dikkens.

Op 22 februari 1838 trouwde Johanna Dickens te Tilburg met Franciscus Baak. Hij erkent daarbij haar drie kinderen. Net zes maanden later overleed Franciscus Baak op 3 september 1838.

Maar dat is nog niet het einde van het verhaal.

Ná zijn overlijden werd  Johanna nog driemaal ongehuwd moeder te Tilburg:

6          Adriaan, geboren 29 juni 1840

7          Cornelis, geboren 7 juni 1842

8          Wilhelmina, geboren 7 mei 1846

Bij deze drie kinderen heet de moeder Dickens.

Dochter Wilhelmina trouwde op 3 oktober 1867 te Tilburg met Mathias van Hautum. In de geboorteakten van hun kinderen wordt de vader soms van Houtum genoemd en de moeder Wilhelmina Dicken. En dat is vragen om moeilijkheden. En dat bleek in 1905. Zonen Adrianus van Hautum geboren Tilburg 3 mei 1879 en Johannes Adrianus van Houtum geboren Tilburg 26 april 1883 hebben beiden trouwplannen. De broers hebben dus verschillende achternamen en bovendien is bij de jongste broer de achternaam van de moeder in de geboorteakte gespeld als Dicken.
In de geboorteakte van Adrianus heet de vader van Hautum en de moeder Dickens:
De ouders van de broers zijn beiden in 1904 overleden en daarom stapt een oudere broer Franciscus Cornelis van Hautum als voogd over Johannes Adrianus naar de arrondissementsrechtbank in Breda om de fouten te laten corrigeren. Verder wil hij ook dat er een correctie wordt aangebracht in de overlijdensakte van Johanna Dikkens, overleden Tilburg 23 januari 1882, als weduwe van Johannes Baak. De rechtbank gaat met de correcties van de geboorteakte accoord, maar niet met de correctie van de overlijdensakte, omdat Johanna Dikkens de natuurlijke moeder was van Wilhelmina Dickens en er tussen Johannes Adrianus van Hautum en Johanna Dikkens geen bloedverwantschap bestaat. Desondanks wordt de overlijdensakte toch gecorrigeerd: Dikkens wordt gewijzigd in Dickens, maar de rechtbank heeft niet in de gaten gehad dat er nóg een fout stond in de overlijdensakte: de overledene was geen weduwe van Johannes Baak, maar van Franciscus Baak.
De gecorrigeerde geboorteakte van Johannes Adrianus: 
De gecorrigeerde overlijdensakte van Johanna Dickens, zij blijft echter weduwe van Johannes Baak, in plaats van van Franciscus Baak:
Het vonnis van de arrondissementsrechtbank is ingeschreven in het geboorteregister van 1905 (akte 839 scan 213 e.v.):


De broers trouwden beiden op 5 juli 1905 te Tilburg, Adrianus met Johanna Maria van Hattem en Johannes Adrianus met Johanna Maria van den Hout.

Hun jongste broer Theodorus Adrianus Matthias geboren Tilburg 15 oktober 1888 trouwde overigens op 5 oktober 1910 te Tilburg als van Houtum(!) met Maria Catharina van Dijk.


  

Geen opmerkingen: