vrijdag 16 augustus 2013

Onderzoek naar evenementen bij Regionaal Archief Tilburg

De afgelopen maanden liep Alexandra Alberts stage in Regionaal Archief Tilburg. In dit blog doet zij verslag.

Voor mijn opleiding Communicatie- International Evenement, Music and Entertainment Studies (CO-iemes) aan Fontys, ben ik verplicht om als laatste onderdeel een onderzoekstage te doen. Dit houdt in dat je bij een bedrijf dat in deze branche past een onderzoek doet. Mijn stage was bij Regionaal Archief Tilburg. Dit is misschien niet het eerste bedrijf waar je aan denkt als het gaat om evenementen, muziek of entertainment. Maar toch organiseert Regionaal Archief Tilburg geregeld leuke evenementen. Hier steken zij veel tijd en energie in. Regelmatig komen mensen die het archief al kennen op deze evenementen af. Het archief vindt het een uitdaging om ook nieuw publiek te trekken. Om te achterhalen hoe dat bereikt kan worden, ben ik ingeschakeld. Via literatuur- en veldonderzoek heb ik geprobeerd te vinden welke factoren de bezoekersintentie kan maximaliseren.
Alexandra tijdens het onderzoek

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat het vooral gaat om je doelgroep goed kennen en daarop inspelen. Pas het programma en marketing aan op de wensen van de doelgroep. Zorg dat er vooraf een stukje cocreatie (dialoog tussen potentiële bezoekers en de organisatie) plaatsvindt. Hierdoor krijgen potentiële bezoekers het idee dat zij erbij betrokken zijn en het evenement een klein beetje van henzelf wordt.

Wat tijdens het evenement erg belangrijk is dat het één en al beleving is voor de bezoekers. Zorg dat de bezoekers meteen in de sfeer van het evenement komen. Dit kan ook al worden toegepast in de marketing voorafgaand aan het evenement.

Het veldonderzoek bestond uit twee delen. Als eerste interviewde ik vier andere archieven in Nederland. In dit interview ging het er vooral om hoe zij handelen op het gebied van evenementen en de communicatie rondom evenementen. Hieruit is gebleken dat zij werken met een vast evenementen-format met elk jaar een nieuw thema. Dit scheelt enorm in organisatietijd. Ook gaven zij aan dat zij gebruik maken van Touchpoints, dit houdt in dat de communicatie in drie fases plaatsvindt. Vooraf, tijdens en naderhand. Ook gebruiken zij zowel traditionele media als nieuwe media. Dus van kranten tot Facebook. Wat deze archieven doen en Regionaal Archief Tilburg nog niet, is samenwerken met andere bedrijven tijdens evenementen en faciliteren van ruimtes in het gebouw. Hierdoor komen ook andere bezoekers tijdens het evenement.

Het tweede onderdeel van het veldonderzoek bestond uit het enquêteren van inwoners van Tilburg. De belangrijkste vraag was wat ze prikkelt om naar een evenement te gaan waarbij geschiedenis centraal staat. Hier kwamen de volgende antwoorden op terug:
1. Persoonlijke geschiedenis
2. Interactie
3. Interessante spreker
4. Beleving
Een andere belangrijke vraag voor dit onderzoek was welke communicatiemiddelen zij gebruiken om informatie over evenementen op te doen. De antwoorden op deze vragen zijn als volgt:
1. Facebook
2. Nieuwsbrief/ mail
3. Google
4. Mond-tot-mondreclame
Alexandra tijdens eindpresentatie van haar stage

Alle bovengenoemde factoren zijn doorgevoerd in het eerst volgende evenement van het archief. Ik hielp mee in het bedenken, plannen, voorbereiden en uitwerken.  Het evenement ‘Kom op de thee bij Willen II’, vindt plaats op 15 september 2013.
Iedereen is van harte welkom!!

Tekst Alexandra Alberts

Geen opmerkingen: