maandag 26 augustus 2013

Paulus HBS, nu 2College Wandelbos


Bij onderwijsstad Tilburg hoort het verhaal van de oprichting van de Paulus HBS. Het middelbaar onderwijs komt in Tilburg moeizaam op gang in de negentiende eeuw. Pas in 1858 is er sprake van een Latijnse school en in 1866 start de HBS in het paleisje van koning Willem II.  Katholieke Tilburgers, vaak uit de wat betere milieus, kwamen veelal terecht bij het kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel of voor het handelsonderwijs op het jongensinternaat De Ruwenberg aldaar. In 1901 startte een volwaardig gymnasium, onderdeel van de Fraters van Tilburg, dat samen in 1917 met een nieuwe katholieke HBS-afdeling de basis werd van het St.-Odulphuslyceum. Voor meisjes kwam er vanaf 1926 de Theresia HBS, later het Theresialyceum.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide het leerlingenaantal aan het Odulphus enorm. Niet elke leerling kon meer aan de Lange Schijfstraat worden gehuisvest. In het najaar van 1950 ontstonden er plannen voor een tweede katholieke HBS. Twee jaar later werd aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de toestemming gevraagd  of met het ontwerp van een nieuw gebouw  kon worden begonnen. De minister ging hiermee akkoord in juni 1952 en snel daarna werd in het uitbreidingsplan De Hasselt grond gereserveerd voor een nieuwe HBS. Architect C.H. de Bever uit Eindhoven werd uitgekozen om de nieuwbouw te realiseren.


Directeur drs. J. Klinkhamer
Het gebouw was nog niet klaar toen de St. Paulus HBS in september 1954 al van start ging. Gekozen werd voor de Dalton-methode. Drie jaar later in 1957 deden de eerste meisjes hun intrede, een primeur in Tilburg. Drs. J. Klinkhamer, eerst leraar Duits aan het Odulphuslyceum, werd benoemd tot de nieuwe directeur. In 1972 werd hij opgevolgd door Gerard Jansen.  De geesteszorg was in handen van moderator P.H. Raaymakers. Noodgebouwen aan de Kwaadeindstraat deden dienst als klaslokalen. Er waren vier klassen met in totaal 118 leerlingen (Paulijnen) die als een soort bruidschat van het Odulphus waren overgenomen.

Pas op 28 april 1960 werd de nieuwbouw geopend aan de Wandelboslaan 1. De inzegeningshandeling verrichtte mgr. W. Bekkers. Met name de kapel en de inrichting was bijzonder te noemen, Bijdragen hiervoor leverden kunstenaars als Niel Steenbergen (altaarzuil, kruis en Maria- en Paulusbeelden) en Theo Elfrink (kruisweg).

Inmiddels is de Paulus HBS na een aantal tussenstappen opgegaan in het 2College Wandelbos. Van de zoon van de directeur Wim Klinkhamer ontving het Archief documenten en foto's van de Paulus HBS. Ze zijn een welkome aanvulling om het verhaal van Tilburg als onderwijsstad te vertellen.

Wim Klinkhamer overleed in november 2013.Geen opmerkingen: