donderdag 6 maart 2014

Regionaal Archief Tilburg is op zoek naar een hoofd archief


We zijn op zoek naar een manager die de enthousiaste groep medewerkers en vrijwilligers leiding wil geven. Dit archief beheert twaalf gemeentelijke collecties en een waterschapsarchief. In de dienstverlening naar het publiek toe streeft Regionaal Archief Tilburg naar een frisse, moderne aanpak, waarbij digitalisering en participatie een centrale rol spelen. Met enthousiasme wordt kennis gedeeld en informatie breed beschikbaar gemaakt.

Regionaal Archief Tilburg wil de voorlopersrol op het gebied van digitalisering van de collecties behouden. Digitalisering maakt het mogelijk de archiefbronnen op afstand te gebruiken, ook buiten de openingstijden van de studiezaal, 24/7. Ook de dienstverlening verschuift steeds meer naar het digitale, zodat buiten traditionele openingstijden vragen online beantwoord kunnen worden.

Het archief zoekt constant naar manieren om het publiek te laten participeren in het doen van cultuurhistorisch onderzoek en het publiceren van de resultaten. Hiervoor wordt gewerkt met (online) community’s. Deze onderzoeksgroepen stellen de uitkomst van hun onderzoek online ter beschikking, zodat anderen daar weer uit kunnen putten. Voorbeelden hiervan zijn de Charterbank, de TilburgWiki en het werk van de grote groep vrijwilligers. Het archief wil beter aansluiten op de klantvragen van zowel bezoekers en onderzoekers als gemeenten.

Het archief ziet voor zichzelf een centrale, actieve rol in erfgoededucatie. Educatie vanuit het archief is vraaggestuurd en speelt flexibel in op de wensen van onderwijsinstellingen. Voor volwassenen zijn er het hele jaar door cursussen, deels digitaal aangeboden en begeleid.

Het hoofd archief geeft op een inspirerende manier leiding aan de volgende collega’s: de gemeentearchivaris, de archiefinspecteur, de lijn-/stafmedewerkers van Regionaal Archief Tilburg (15 FTE) en indirect aan de vrijwilligers.

De sollicitatieprocedure verloopt via het bureau PublicSpirit.

Bekijk de hele vacaturetekst.


Geen opmerkingen: