dinsdag 25 maart 2014

Vacature projectleider e-depot

Vorige week sloot de inzendtermijn voor de vacature van archiefassistent. Nu zijn we op zoek naar nog een nieuwe collega:

PROJECTLEIDER E-DEPOT (m/v)
voor 24 - 32 uur per week


Het ontwikkelen en inrichten van een e-depot is voor ons een belangrijk project. Voor deze omvangrijke taak wordt samenwerking gezocht met andere archiefinstellingen binnen en buiten Noord-Brabant.

Functie-inhoud
De projectleiders binnen Regionaal Archief Tilburg zijn belast met de voorbereiding, leiding, bewaking, uitvoering, afronding en evaluatie van diverse projecten. De projectleiders monitoren ontwikkelingen, stellen zonodig bij, informeren pro-actief in- en externe betrokkenen, adviseren en dragen zorg voor kennisoverdracht op grond van de verworven expertise en kennis vanuit het vakgebied.

De projectleider e-depot gaat zich in eerste instantie (fase 1) bezighouden met projectplan, afstemming met gemeenten en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Samenwerking die in 2013 al is gestart, wordt in 2014 verder uitgewerkt en geƫffectueerd. De projectleider neemt - in samenspraak met twee Brabantse archiefdiensten - de realisatie van een e-depot en de voorlichting aan gemeenten op dat gebied ter hand. De projectleider is tevens belast met de borging binnen Regionaal Archief van de kennis over het digitale archiveren en duurzaam bewaren, waardoor Regionaal Archief Tilburg ook op langere termijn een constructieve rol kan blijven vervullen in de onomkeerbare beweging van toenemende digitalisering van overheidsinformatie.

Lees de gehele vacaturetekst op de website.

Geen opmerkingen: