maandag 11 mei 2015

#HistoryPost: Een brief van Neville Chamberlain


In het depot van ons archief staan twee grote stevige archiefdozen met als opschrift: nr. 1489 Collectie van Dun. De inhoud van de dozen is divers: fotoboeken, losse foto’s, bidprentjes, kampgidsjes, brieven en enveloppen met documentatie.
Eén brief trekt de aandacht door adressering en ondertekening.

10. Downingstreet
Whitehall

30 januari 1939

Dear sir,

Please accept mij warm thanks for your kind message. During these difficult and anxious times through which we have been passing the expressions of sympathy and goodwill which I have received from all quarters have been a source of great strength to me.
Yours very truly,

Neville Chamberlain
(handtekening)

Arthur Neville Chamberlain was in 1939 Prime Minister van Engeland. Hij voerde een appeasementpolitiek om een oorlog met Duitsland te voorkomen. Toen Duitsland echter op 1 september 1939 Polen binnen viel, verklaarde Engeland alsnog de oorlog.

De brief is gericht aan: The Director, De Katholieke Verkenners. Ger. De Bondtstraat 25, Tilburg.
Die Director was Kees van Dun. In 1939 was hij groepsleider en Hopman van de Scouting Miquel Pro groep Tilburg. De archiefdoos bevat zijn notitieboekje van de cursus voor Hopmannen. Daaruit blijkt de focus van de Katholieke jeugdbeweging op vorming van jonge mensen. Trainingsgeest, samenwerken, ontwikkelen van talenten, dienstbaarheid aan de samenleving (en het volledig Christen worden).

Over de reden van de brief vanuit Nederland naar Chamberlain waar dit een antwoord op is, kunnen we enkel gissen. Was het een initiatief van Kees van Dun zelf? Bewonderde hij Chamberlain voor zijn vrede-bewakende visie? (Al sinds 1933 waren Scoutingorganisaties in Duitsland verboden.) Misschien is de brief naar Chamberlain landelijk door elke scoutingleider verzonden? We kunnen er jammer genoeg verder niets over vinden.

Wat verder uit de archiefdozen blijkt is dat ook Kees van Dun op de 5e Wereldjamboree 1937 aanwezig was. In zijn aanwezige kampgidsje staan talloze details over de organisatie van dit internationale evenement.
Met Lord Baden Powell opende Koningin Wilhelmina als beschermvrouwe, de Jamboree. Ook Prinses Juliana en Prins Bernhard kwamen het terrein in Vogelenzang bezoeken. Het moet voor alle deelnemers een enorme impact hebben gehad.

Later was Kees van Dun hoofdman van de Koninklijke Handboog Schuttersgilde St. Sebastiaan. Hij werkte als administrateur bij de Gemeentelijke Brandweer en was vanaf 1945 tot zijn overlijden op 62-jarige leeftijd (1977) secretaris van ARKA (Algemeen Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging). Hij was Ridder in de orde van St. Sylvester.

De postzegel is van de enveloppe geknipt. Was de Engelse postzegel bijzonder genoeg voor een postzegelverzameling?


Onderzoek en tekst:
Marloes Coppes

Geen opmerkingen: