woensdag 13 mei 2015

Van Voorwaarts naar Kunst en Kracht


1919: Kunst en Kracht
Nog vier jaar en dan kan de Kunst en Kracht het 100 jarig bestaan vieren. De start van de sportvereniging begon tijdens een voettocht van Tilburg naar Nijmegen in de zomer van 1919. Bij de leden van de vereniging Voorwaarts werd het idee geboren om een eigen vereniging op te richten met de naam Kunst en Kracht. Met algemene stemmen wordt de commissieleden van de wandeltocht (Tilburg-Nijmegen) tot bestuur benoemd , te weten voorzitter Adr. Coolen, penningmeester G. van den Dries, secretaris Joh. Melis. Harrie Melis werd algemeen leider, in die tijd iemand met bijna onbeperkte bevoegdheden. Op de repetitie-avond zoals de trainingen toen genoemd werden, heerste hij met ijzeren discipline en iedereen keek angstig op als Harrie iets tegen hem zei maar dikwijls was zijn blik reeds genoeg om iemand het gevoel te geven dat hij in de grond wilde kruipen.
Het eerste clubtenue van Kunst en Kracht was een lange broek met zwarte band, een tricot hemd met lange mouwen, een zwarte pet met lichtblauwe band met daarop de letters Kunst en Kracht. Een en ander was voorgeschreven door regels over de zedelijkheid, gecontroleerd door de geestelijk adviseur.
De eerste repetities (trainingen) vonden plaats in een zaal bij café Besterd's belang van C. Knibbeler. Deze repetities vonden plaats op de dinsdagavond. De activiteiten richtten zich op gymnastiek, wandeltochten in de natuur en atletiek.


De vereniging ontwikkelde zich voorspoedig. Enkele memorabele momenten uit de zomermaanden van 1920 : de eerste brug werd feestelijk in gebruik genomen. Op het toneel van de zaal van café Het Molentje werd deze brug netjes in een feestgewaad opgesteld en ten overstaan van een groot aantal leden officieel onthuld. Vanaf dat moment kon men voortaan bij Kunst en Kracht zich ook bekwamen in het toestel turnen. En zoals het een katholieke vereniging betaamt, werd er ook ter bedevaart gegaan. Op de eerste zondag in mei verzamelde zich 's nachts om één uur een aantal leden in de koestraat en vertrok van daaruit te voet naar 's-Hertogenbosch alwaar de hoogmis werd bijgewoond in de Sint-Jan. In november 1923 werd het clublokaal in verplaatst naar 'Besterd's Belang'.


WOII en Vrouwen
Tijdens de oorlogsjaren werd steeds meer druk uitgeoefend op sportorganisaties om te komen tot fusies. Vooral organisaties op ideële grondslag kregen het zwaar te verduren. Voor sportend Nederland was de Nationale Stichting tot Bevordering van de Lichamelijke Opvoeding in het leven geroepen en deze riep op zes juli 1940 de diverse organisatie die zich bezig hielden op het gebied van de gymnastiek bij elkaar met als doel, het komen tot meer eenheid in de lichamelijke in Nederland. Vanaf 1943 werden ook vrouwen en meisjes als volwaardig lid toegelaten.


Bekende sporters
In 1956 telde de vereniging maar liefst negenhonderd leden, maar dat aantal liep terug, mede door het gebrek aan oefenruimte De vereniging heeft nu alweer geruime tijd een eigen accommodatie aan de Van Maarseveenstraat. Om enkele bekende sporters te noemen: Lia Hinten, Bart Brocken en Bert Jacobs.

Archief
Het archief (1594) is in 2015 in eigendom overgedragen aan de gemeente Tilburg. De foto's zijn opgenomen in de fotocollectie.
Voor verdere informatie over het archief van de Rooms Katholieke Gymnastiek- en Atletiekvereniging ”Kunst en Kracht” te Tilburg zie deze link.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat 100 jarig bestaan hoop ik nog mee te vieren.
Vriendelijke groet,
Rinus van den Akker

Yvonne Welings zei

Ha Rinus,

Dat moet vast gaan lukken !

Hartelijke groet,

Yvonne Welings