dinsdag 26 mei 2015

Stambomen Sebregts en Beerens
Deze foto werd genomen tijdens een gouden bruiloft in 1947 van Bartje (Norbertus) Sebregts en Ant (Anna Maria) Beerens. Zoals bij iedereen op deze aardbol, ging ook het leven van Bartje Sebregts en Ant Beerens niet altijd over rozen. Zo begint de samensteller Adrian N.C. Delaat (1935-2005)  uit Canada de genealogie van de familie Sebregts en Beerens. Barthe en Ant kwamen uit De Hasselt en het echtpaar kreeg 12 kinderen. Twee kinderen Gust en Anneke overleden al op jonge leeftijd. Zoon Harry was 25 jaar toen hij stierf. Het echtpaar kende ook veel vreugdevolle momenten zoals de viering van de zilveren bruiloft in 1922, de robijnen in 1937 met als hoogtepunt de gouden bruiloft op 15 juli 1947. Bij de gouden bruiloft werd 2 dagen feest gevierd en de hele Hasselt stond op stelten.


Adriaan de Laat (Delaat) stelde twee genealogieën samen van de familie. In 1935 werd hij geboren in Tilburg en emigreerde naar Canada. Delaat verrichtte het genealogisch onderzoek in een tijd dat kopieën van alle gegevens nog per post werden opgevraagd, hij woonde in Canada. Hierbij kreeg hij hulp van W. Sebregts uit Ulvenhout. Delaat begint de stamboom bij Jan Peeter Beeris, die in 1725 in Tilburg het levenslicht zag.Delaat, die in 2005 overleed, zou het zich bijna niet meer kunnen voorstellen hoe veel eenvoudiger stamboomonderzoek de laatste 10 jaar is geworden. De meeste bronnen zijn direct op de website van het Regionaal Archief Tilburg gepubliceerd en daardoor veel eenvoudiger toegankelijk.

We ontvingen de stambomen van Frans Manni en hebben ze opgenomen bij de collectie genealogische dosssiers (564).
Bidprentje van Adrian DeLaat


Personen op de foto van de Gouden Bruiloft uit 1947:
  • Achterste rij: v.l.n.r.Wim Sebregts en Cor Sebregts Brouwers - Janus Sebregts, Marcelle Sebregts-Escoubet;
  • Tweede rij van links Harrie Mateijsen en Miet Mateijsen Sebregts – Piet van Poppel en Fien van Poppel Sebregts Frans Janssen en Net Janssen Sebregts –Frans Sebregts en Lien Sebregts van Wees – Wout Coolen en Annie Coolen Sebregts;
  •  Voorste rij: v.l.n.r.Cor Sebregts Dirks en Cees Sebregts – Mies Sebregts Kempers en Jan Sebregts –Norbertus Sebregts en Anna Sebregts Beerens – Bertha van der Velden Sebregts  en Karel van der Velden – weduwe Cor Sebregts.   

 

 Geen opmerkingen: