maandag 31 mei 2010

Armenzorg in Geertruidenberg

Vorig jaar werden door Martin Robben enkele 19e eeuwse registers afgegeven. Martin Robben is al jarenlang actief op het historische vlak in Geertruidenberg. Zo stelde hij samen met Arjan van Loon en Bas Zijlmans het boek Beeldig Geertruidenberg : een stad in de kaart gekeken samen. Bij nadere bestudering bleken het 19e eeuwse registers te zijn van de Conferentie van de St. Vincentiusvereniging van de parochie St. Gertrudis uit Geertruidenberg.
St. Vincentius is een specifieke vorm van katholieke armenzorg die in de vroege negentiende eeuw in Frankrijk ontstond. De eerste plaatselijke vereniging -conferentie genaamd- werd in 1846 in Den Haag naar Frans voorbeeld opgericht. Het Haagse initiatief vond al spoedig navolging, in principe waren deze verenigingen per parochie georganiseerd en alleen mannelijke leken konden lid worden. Hoewel Vincentius vaak nog actief is, is het aantal conferenties sinds de jaren zestig afgenomen. In Geertruidenberg is de Vincentius opgeheven. De nieuwe sociale zekerheid en stijgende welvaart vanaf de jaren zestig maakten ondersteuning meer en meer overbodig. De Vincentianen legden huisbezoeken af, gaven indien nodig materiële ondersteuning. In het archief bevindt zich een register van huisbezochte gezinnen vanaf 1868 tot 1885. Andere liefdewerken vormden scholen, bibliotheken, soepkeukens en kleding- en meubelmagazijnen. In het archief van de parochie Gertrudis (2630) zijn voorbeelden hiervan te vinden zoals een inschrijvingsregister voor handwerken voor meisjes.
De Godshuizen in Geertruidenberg, waarvan de archieven ook zijn opgenomen, waren direct betrokken bij steun zoals het Gasthuis, het oude vrouwen- en mannenhuis en het weeshuis.

Mochten een van uw voorouders in Geertruidenberg hebben gewoond, wie weet wordt hij of zij vermeld ? Nieuwsgierig geworden, neem eens een kijkje in het Onderzoekerscentrum.

P.S.

In januari 2014 bereikte ons het droevige bericht dat Martin Robben (1933-2014) is overleden. link

Geen opmerkingen: