zaterdag 4 augustus 2012

Huwelijksbijlagen vóór 1811 (5 en slot)

In deze laatste blog over huwelijksbijlagen komen enkele doopextracten ter sprake. Op 4 januari 1822 overleed te Tlburg Johannes Mattheus Frankenhoff, 48 jaar, echtgenoot van Arnolda Castelijns en geboren Monjou (lees Monschau):


Op 19 september 1803 trouwden te Tilburg: Johan Matthias Frankenhoff en Arnolda Castelijns (DTB 52 Tilburg scan 42):De bruidegom krijgt huwelijkstoestemming van zijn moeder (DTB 60 Tilburg scan 369):


Een extract van de doopinschrijving van de bruidegom is bewaard gebleven, dat bevindt zich niet in DTB 60, maar in DTB 57 scan 190!!:


Uit dit extract blijkt dat de bruidegom op 22 januari 1772 te Monschau is geboren als zoon van Johan Frankenhoff en Johanna Dorothea Wallacher.

Het gebeurt zelden, dat doopextracten van bruidegom én bruid bewaard zijn gebleven. Een van die zeldzame gevallen betreft het echtpaar Adam Schoofs en Maria Pistorius. Zij gaan voor de eerste keer in ondertrouw te Chaam op 24 september 1763, maar besluiten kort daarna van een huwelijk af te zien (DTB 9 Chaam scan 24):
Op 8 juni 1765 gaan zij opnieuw in ondertrouw en trouwen op 8 september 1765 (DTB 9 Chaam scan 25):


Zowel van bruidegom als bruid zijn doopextracten bewaard gebleven. De bruid is op 10 juni 1742 nederduits-gereformeerd gedoopt te Baarle-Nassau (DTB 10 Chaam scan 7):


De bruidegom is rooms-katholiek gedoopt te Chaam op 18 april 1740 (DTB 10 Chaam scan 8):Hier is dus sprake van een gemengd huwelijk, hetgeen overigens vermeld wordt in de akte na de eerste ondertrouwakte van 24 september 1763. Dat verklaart het grote verschil van drie maanden tussen ondertrouw- en trouwdatum.

Geen opmerkingen: