woensdag 21 november 2012

Bezoek uit Drimmelen

Op woensdag 21 november 2012 bracht wethouder Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen een bezoek aan Regionaal Archief Tilburg. Joke Lunenburg, hoofd Middelen / DIV en Cock de Boer, verantwoordelijk voor de gemeentelijke administratie en archiefvorming, vergezelden de wethouder.
In maart 2004 sloot Drimmelen een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Tilburg over het beheer van de statische gemeente-archieven. Er is sinds die tijd veel werk verzet om de archieven te ordenen, in goede staat te krijgen en digitaal beschikbaar te maken. Als portefeuillehouder kwam de wethouder met zijn collega's een kijkje nemen in het archief en kennismaken met ons en onze werkzaamheden.

Vlnr: Cock de Boer, Joke Lunenburg, Jan-Willem Stoop, Yvonne Welings

In 2004, ten tijde van de overdracht, was het materiaal in slechte staat. Meters archiefdozen zijn schoon en schimmelvrij gemaakt, zuurvrij ingepakt. Meteen vanaf 2004 zijn de Burgerlijke Stand en Doop- Trouw- en Begraafboeken gedigitaliseerd. Vele vrijwilligers hebben gegevens ingevoerd en gekoppeld. De gegevens van de bevolking uit Hoge en Lage Zwaluwe, Terheijden, Made en Drimmelen zijn nu digitaal terug te vinden. Daardoor is het nu makkelijk om via de website op naam te zoeken en meteen de gescande akte te zien.
Onlangs nog is het dorpsarchief van Terheijden (vóór 1811) toegankelijk gemaakt. In de uitgebreide inventarissen is nu te zien wat er in de vele meters aan archiefdozen te vinden is. Heel handig om zo archiefonderzoek vanuit huis te kunnen voorbereiden.


Regionaal Archief Tilburg is zich ervan bewust dat de afstand tussen Drimmelen en het archief in Tilburg redelijk groot is. Vandaar de focus op digitalisering. Stamboomonderzoekers of geïnteresseerden in de geschiedenis van hun gemeente kunnen via de website al veel werk verrichten.Op de speciale pagina over Drimmelen staan handige links naar de verschillende databanken.

Luud de Brouwer, hoofd Regionaal Archief Tilburg, legde de website uit en Jean-Paul Korst, hoofd archiefbeheer, gaf uitleg over het behoud en beheer van de collecties. Yvonne Welings, gemeentearchivaris, leidde de rondleiding door het gebouw. Via de studiezaal en de vrijwilligersruimte werd het depot onder de grond bezocht, waar een aantal stukken klaar lagen. Meteen werd geprobeerd de oude stukken te ontcijferen. Oud-Drimmels Schrift?

Het verschil tussen de goed geconserveerde charters en sommige kwetsbare papieren archiefstukken maakte duidelijk waarom conservering en restauratie zo belangrijk is voor behoud voor de toekomst.


Ook het moderne materiaal kon rekenen op belangstelling, waaronder 'Het groot Mays kroegenboek : 575 jaar kroegen geschiedenis, 1435-2010', geschreven door Bart Mureau. De inhoud overtreft elke verwachting: vrijwel elk pand in Made lijkt wel eens kroeg te zijn geweest!

Ook werd stil gestaan bij de twee versies van gemeentewapens die in onze collectie zitten. Door gemeentelijke herindelingen wijzigde het wapen verschillende malen. De twee die wij konden laten zien zijn uit 1816 en 1947.


Geen opmerkingen: