zaterdag 3 november 2012

Wie overleed er op 6 december 1836 in Loon op Zand?

Het gebeurt zelden, dat er in één bepaald jaar in één gemeente drie kinderen van verschillende ouders worden geboren, waarbij de vader dezelfde voor- en achternaam heeft. Dit zeldzame feit deed zich in 1836 te Loon op Zand voor.
Op 15 april 1836 werd geboren: Antonia Maria van Beers, dochter van Willem van Beers en Johanna de Beer:


Op 16 juni 1836 werd geboren: Cornelia, dochter van Willem van Beers en Adriana Maas:


Op 11 augustus 1836 werd geboren: Gerrit, zoon van Willem van Beers en Nicolasien van Onsenoord:


Genoemde Antonia Maria overleed op 9 juni 1836 te Loon op Zand. Genoemde Gerrit overleed op 6 december 1836, als we tenminste de overlijdensakte moeten geloven:De leeftijd klopt niet (6 maanden zou moeten zijn: bijna 4 maanden), maar dat kwam vaker voor. Merkwaardig is dat deze Gerrit later twee keer trouwt, de eerste keer te Oudheusden op 28 april 1871 met Johanna Vermeulen en de tweede keer te Loon op Zand op 25 oktober 1875 met Antonia de Beer:Gerrit van Beers overleed op 15 januari 1908 te Loon op Zand als weduwnaar van Johanna Vermeulen en echtgenoot van Antonia de Beer:Er zijn dus twee overlijdensakten van Gerrit en slechts één geboorteakte. Er is blijkbaar ergens een fout gemaakt. De verklaring ligt hem in het feit, dat er drie kinderen van drie verschillende naamdragers Willem van Beers in 1836 in Loon op Zand zijn geboren.
Over de op 16 juni 1836 geboren Cornelia van Beers is verder niets meer te vinden. Haar ouders Willem van Beers en Adriana Maas trouwden op 30 april 1835 te Loon op Zand. Adriana Maas overleed reeds op 28 maart 1837 aldaar. Haar weduwnaar hertrouwde te Tilburg op 3 mei 1838 met Anna Maria Mutsaerts. Uit dit huwelijk is op 23 januari 1839 te Loon op Zand een zoon Adriaan geboren.

In het bevolkingsregister van Loon op Zand wordt het echtpaar vermeld met zoon Adriaan  (bevolkingsregister Loon op Zand 1825-1839 deel 12 pagina 154 scan 160):Zijn dochter Cornelia uit het eerste huwelijk wordt niet vermeld. Zou deze Cornelia dan op 6 december 1836 zijn overleden?

Mevrouw Ruedisueli deelde mij mee dat de vader van Cornelia voor de derde keer trouwde op 31 mei 1848 te Loon op Zand met Adriana van der Velden. Uit dit huwelijk is op 5 januari 1852 te Loon op Zand een dochter Cornelia geboren. Het zou dus best kunnen dat de dochter Cornelia uit het eerste huwelijk in ieder geval vóór 5 januari 1852 is overleden.

De bevestiging levert de memorie van successie opgemaakt na het overlijden van Adriana Maas (Memories van successie kantoor Tilburg inventarisnummer 45 nummer 185). Daaruit blijkt dat Adriana Maas geen kinderen nalaat.

Op 6 december 1836 is dus niet Gerrit van Beers overleden, maar Cornelia van Beers, oud bijna 6 maanden, dochter van Willem van Beers en Adriana Maas.

Geen opmerkingen: