zaterdag 10 november 2012

Voorechtelijke kinderen in de DTB-periode

Voorechtelijke kinderen zijn van alle tijden, dus ook in de periode vóór 1811 worden er kinderen bij een huwelijk gewettigd. Zelden gaat het daarbij om meer dan één kind, maar het komt voor dat meerdere kinderen gewettigd worden. Meestal worden de naam en doopplaats en -datum van het kind genoemd, maar niet altijd. Op 21 juni 1699 ging een echtpaar in ondertrouw te Hooge en Lage Zwaluwe (DTB 4 Hooge en Lage Zwaluwe scan 131):


De inschrijving vermeldt, dat de geboden gegaan zijn nadat de bruid in de kraam gelegen had.
Nadere gegevens over het kind worden niet vermeld.

Dan is de akte van ondertrouw te Dongen van 23 november 1771 heel wat duidelijker. Cornelis Andries van Bavel verklaart vader te zijn van het kind waarvan de a.s. bruid Willemijntje Janzen van Spaandonk op de 17 november 1771 is bevallen (DTB 38 Dongen scan 79):


De echtelieden trouwden op 8 december 1771 te Dongen:
En zoals het hoort heeft de pastoor in het doopboek bij de doopinschrijving van het kind vermeld, dat het gewettigd is bij huwelijk (DTB 7 Dongen scan 9):


Omgekeerd kan het ook voorkomen, dat de erkenning niet vermeld wordt in de ondertrouwinschrijving, maar wel in de trouwinschrijving. Dat was het geval bij het huwelijk tussen Adriaan Maas en Maria Jan Hamers te Tiburg. De ondertrouw vond op 27 juli 1793 plaats (DTB 50 Tilburg scan 240):


Het huwelijk wordt een pagina verder ingeschreven en vond plaats op 12 augustus 1793 (DTB 50 Tilburg scan 241):Een zeldzaam geval van wettiging van drie kinderen vond plaats op 6 augustus 1769 te Oisterwijk. Toen trouwden aldaar Ludovicus Theodorus van Steenacker en Helena van Krugten. Bij dat huwelijk worden hun drie voorechtelijke kinderen geboren in 1758, 1759 en 1763 gewettigd (DTB 21 Oisterwijk scan 79):Geen opmerkingen: