zaterdag 12 maart 2011

De affaire Ledel

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Naar aanleiding daarvan heeft Cor van der Heijden zaterdag 12 maart een  interessante en druk bezochte lezing gehouden over vroedvrouwen.

Eigenlijk ging de lezing niet over vroedvrouwen maar over een specifieke vroedvrouw, Johanna Hendrika Ledel (Workum 18-8-1867 - Oosterhout 3-10-1944). Ledel, zelf dochter van een heel- en vroedmeester, volgde in Rotterdam een opleiding tot vroedvrouw. In 1891 vestigde zij zich in Tilburg. Omstreeks 1905 was zij een van de vier gediplomeerde vrouwelijke verloskundigen te Tilburg. In tegenstelling tot de anderen was Ledel afhankelijk van particuliere patienten, net als haar mannelijke collega´s. De strijd die de jaren daarna volgde kan het best omschreven worden als een geval van ´broodnijd´. In 1805 publiceerde Hedel namelijk een kritisch artikel in het Tijdschrift voor praktische verloskunde over de werkwijze van een aantal Tilburgse artsen (en met name gericht tegen dr. Proot), die er nogal een oneerlijke manier van patientenwerving op na zouden houden. De heren doktoren waren natuurlijk hels over dit artikel en reageerden in het novembernummer van het Tijdschrift. De zaak liep zo hoog op dat er een onderzoekscommissie werd gevormd die moest onderzoeken in hoeverre de klachten van Johanna van Ledel gegrond waren. Ledel wilde een hoorzitting, maar de onderzoekscommissie besliste anders. Dit heeft als voordeel dat alles op schrift is gezet. De originele stukken zijn terug te vinden in het archief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, afd. Tilburg, 1849-2004 (inventarisnummer 164. Rapport van de afdelingsraad inzake de kwestie met vroedvrouw Mej. J.M. Ledel, met bijlagen 1905-1906).
Uiteindelijk bleek er onder de doktoren meer irritatie te zijn over de ´levenswandel´ van Johanna Ledel dan over haar capaciteiten als vroedvrouw. Zij woonde namelijk samen met een andere vrouw,de gescheiden Florine Froch.... Op de foto zijn beiden te zien in de tuin van hun huis aan de professor Dondersstraat

Voor wie belangstelling heeft, zie hieronder een artikel uit het tijdschrift Tilburg.
http://www.historietilburg.nl/tijdschrift/7/294.htm

2 opmerkingen:

Petra Robben zei

Dat klinkt interessant. Mooi dat het druk bezocht is. Hoeveel vrouwen waren er en zaten er ook mannen bij?

Astrid zei

@Petra,

17 personen, waarvan 9 vrouwen.
Niet slecht he?