zondag 13 maart 2011

Goederen voor de Tilburgse Vincentiusvereniging


Het is oktober 1958. 48 vrachtwagens vol met goederen komen de Veemarktstraat ingereden. De goederen zijn bestemd voor de Vincentiusvereniging, die in de Veemarktstraat een centraal goederenmagazijn beheert. De goederen worden gesorteerd en de foto’s laten als een stripverhaal zien wat het eindresultaat is.
Vanaf 1848 is de Vincentius in Tilburg actief en kende vele liefdewerken zoals de kinderbescherming en de bedeling. Voor dat laatste liefdewerk werd in 1952 het Centraal Magazijn ingericht, nu Vincentshop geheten. Er wordt nu niet meer in natura uitgedeeld. Bij de Vincentshop worden tweedehands goederen die nog in goede staat zijn verkocht. De opbrengsten komen ten goede aan de armoedebestrijding, zoals de Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg, Pater Poels, de Voedselbank en directe ondersteuning.
Bijgaande foto's zijn ontdekt in de Vincentshop en werden twee straten verder bij het Archief aan de Kazernehof afgegeven. Er zit een zekere overeenkomst tussen de werkwijzen. Ook het Archief neemt 'oude' goederen aan, mits van goede kwaliteit en toegevoegde historische waarde, en stelt na verwerking de informatie beschikbaar aan de maatschappij.

Geen opmerkingen: