zondag 13 maart 2011

Ongehuwd overleden of toch niet?

Op 11 juli 1879 overleed te Berkel-Enschot Cornelis van Haaren, oud 78 jaar, geboren te Oisterwijk. Uit de akte blijkt niet, dat de overledene gehuwd was, dan wel gehuwd was geweest. De aangifte geschiedt echter door Adriaan van Haaren, oud 32 jaar (lees 33 jaar), zoon van de overledene.


Zoon Adriaan is op 14 januari 1846 te Berkel-Enschot geboren als zoon van Cornelis van Haaren en Maria van Hees. Zijn ouders trouwden op 22 april 1841 te Oisterwijk, zijn vader wordt in de huwelijksakte Cornelius genoemd:

Verder onderzoek heeft geleerd dat Maria van Hees op 25 mei 1905 te Udenhout is overleden als weduwe van Cornelis van Haaren. De aangifte van overlijden geschiedt door haar zoon Adriaan van Haaren, oud 58 jaar (lees 59 jaar).


Er zijn overigens nog drie mannen in 1879 in Berkel-Enschot overleden, die volgens hun overlijdensakten ongehuwd waren, maar feitelijk gehuwd waren cq. gehuwd zijn geweest.

Het betreft:

Johannes Vermelis, overleden 12 januari 1879. Hij was echtgenoot van Maria Antonia Ooms. Zij overleed als Antonia Maria Ooms, weduwe van Jan Vermelis op 15 januari 1895 te Haaren. De echtelieden trouwden op 8 november 1844 te Helvoirt.

Johannes van de Laak, overleden 8 oktober 1879. Hij was echtgenoot van Arnolda Pijnenburg en eerder weduwnaar van Cornelia van der Voort. Cornelia van der Voort overleed te Berkel-Enschot op 15 juli 1858 en Arnolda Pijnenburg overleed aldaar op 13 maart 1885.

Het eerste huwelijk vond plaats te Berkel-Enschot 22 april 1841 en het tweede te Udenhout op 29 april 1859. Johannes van de Laak was bij overlijden 64 jaar. In de beide huwelijksakten worden verschillende geboortedata genoemd. Volgens de eerste huwelijksakte is hij geboren te Haaren op 29 april 1817, volgens de tweede is hij geboren te Haaren op 30 augustus 1815!

De juiste geboortedatum is 29 april 1817. Hij had weliswaar een oudere broer Joannes, geboren te Haaren op 30 augustus 1815. Deze is echter op 1 mei 1816 te Haaren overleden. Feitelijk is er dus in 1859 iemand te Udenhout gehuwd, die in 1816 al was overleden!

Vincentius Hubertus, overleden 18 oktober 1879. Hij was weduwnaar van Gijsberta Teulings. Zij overleed te Tilburg op 22 januari 1870. De echtelieden trouwden op 3 juni 1830 te Tilburg.

Geen opmerkingen: