vrijdag 11 januari 2013

Archeologie in beeld gebracht in OosterhoutDe gemeente Oosterhout kent een lange traditie van archeologisch onderzoek, dat vanaf eind jaren ’80 van de vorige eeuw tot 2003 werd uitgevoerd onder leiding van een gemeentelijk archeoloog. In 2003 kwam de opgravingsbevoegdheid voor Oosterhout te vervallen en vanaf die tijd werd de uitvoering van archeologisch onderzoek uitbesteed aan archeologische bedrijven.

De destijds onder leiding van de gemeentelijk archeoloog Niko van Dijk uitgevoerde onderzoeken zijn gedocumenteerd in de vorm van foto's. Al deze foto's zo'n 1.500 stuks zijn in 2012 gedigitaliseerd.Op de erfgoedkaart  zijn de archeologische waarden in beeld gebracht.  In de grond wordt heel wat afgegraven en vele zaken gevonden. Het betreffen verschillende projecten, Volkstuinen 1994, Strijen 1994, Van Leeuwenstraat 1995-1996, Arendsplein 1996, Middenakker, Klein Oosterhout, Vrachelen, Weststad, Markt 2002, Slotjes 2003, Bouwlingplein Rulstraat en de riolering. Hieronder ziet u een compilatie van beelden, die in de databank beeldonline opgenomen gaan worden. Niet van elk project zijn foto's aanwezig. De archeologische vondsten zelf vindt u bij het provinciaal Depot voor Bodemvondsten in 's-Hertogenbosch (link).
Strijen 1994
Van Leeuwenstraat
Arendsplein 1996
Middenakker
Slotjes
Bouwlingplein 2003

Geen opmerkingen: