zaterdag 19 januari 2013

Oplossing kerstpuzzel: weduwnaar trouwt met stiefmoeder van zijn eerste vrouw

Weet u het nog? Op 31 mei 1674 trouwden te Tilburg Adriaen Marten Colen, weduwnaar van Maria Bartel Geldens met Maria Joost Goossens, laatst weduwe van Bartel Geldens (DTB 44 Tilburg, scans 20-21):


De vraag was of er een familierelatie bestond tussen bruidegom en bruid. Zoals zal blijken was het voor de bruidegom zijn tweede huwelijk en voor de bruid haar vierde huwelijk!

Het huwelijk tussen Adriaan Colen en Maria Goossens was nog niet gesloten, toen de schepenen van Tilburg zich afvroegen of er wel een huwelijk mogelijk was. Zij wisten het niet zeker en legden daarom het probleem voor aan enige rechtsgeleerden te 's-Hertogenbosch. Zij brachten daarover het volgende rapport uit (DTB 53 Tilburg, scans 46-47):Volgens het rapport is Adriaan Marten Colen gehuwd geweest met Maria, de dochter van Bartel Geldens en van Maria Jan Cornelissen. Maria, de moeder en Maria, de dochter kwamen beiden te overlijden. Bartel Geldens trouwde voor de tweede maal met N.N. en na haar overlijden voor de derde maal met Maria Jan Claassen. Na het overlijden van Bartel Geldens wil zij nu trouwen met voornoemde Adriaan Marten Colen. De rechtsgeleerden zien geen bezwaar: hier is sprake van een huwelijk tussen een man en de stiefmoeder van zijn eerste echtgenote en dat is toegestaan.

Adriaan Marten Adriaan Colen trouwde rk op 2 mei 1652 te Tilburg met Maijke Bartel Geldens. Maijke is op 5 februari 1626 gedoopt te Tilburg, als dochter van Bartel Geldens en Maria. Haar ouders Bartholomeus Gelden Bartholomeus Otten en Merike Peter Cornelis Hendrik Beren trouwden op 20 januari 1618 rk te Tilburg.
Vader Bartholomeus trouwde voor de tweede maal als Bartholomeus Geldens Meuwes weduwnaar Maijke Peters op 5 maart 1656 te Tilburg met Maijke Gerrits van Hasten (DTB 13 Tilburg, scan 63):De derde vrouw van Bartel Geldens heet in de huwelijksinschrijving van 1674 Maria Joost Goossens en in het genoemde rapport Maria Jan Claassen. Dat valt mijn inziens als volgt te verklaren.
Jan Jan Teunis Claassen trouwde op 3 februari 1658 te Tilburg met Vijverke Cornelis Teunissen (DTB 13 Tilburg, scan 71):


Hij trouwde voor de tweede maal als Jan Jansen de Jonge, weduwnaar van Vijverke Cornelis Antonis op 9 augustus 1665 te Tilburg met Maijke Joosten, weduwe Peter Jansen (DTB 13 Tilburg, scan 91):


In het schepenbankarchief van Tilburg wordt zij Maria Joost Goossens genoemd, weduwe van Peter Jan Wouters! (RA Tilburg inv nr 368 folio 246v, 4 augustus 1665).

Merike Joosten trouwde eerder rk te Tilburg op 4 juni 1650 met Peter Jan Wouters.

De inschrijving van het huwelijk van Bartel Geldens en Merike Joosten is helaas niet bewaard gebleven.

De derde echtgenote van Bartel Geldens heette dus eigenlijk Merike Joost Goossens en werd ook wel Maria Jan Claassen genoemd, te lezen als Maria, de weduwe van Jan (Jan Teunis) Claassen (de Jonge). 

Het vierde huwelijk van Maria Joost Goossens heeft niet lang geduurd: Op 16 maart 1677, nog geen drie jaar na haar huwelijk, maakte zij haar testament als weduwe van Adriaan Marten Colen (Notarieel Archief Tilburg inv nr 17, folio 15).1 opmerking:

Brenda greg zei

Ik ben erg blij om mijn ervaring hier te delen, mijn naam is Brenda en ik was gelukkig getrouwd. Pas toen mijn man zei dat ik hem bedroog, werden we allebei zeurende paren, hij kon het niet geloven, noch vertrouwde hij op mijn woorden, dus vroegen we om een scheiding, later werden we gescheiden en beloofden we dat we het nooit zouden goedmaken. Lang probeerde ik verder te gaan, maar ik kon niet zonder hem blijven, dus begon ik een zoektocht naar de terugkeer van mijn man, toen werd ik doorverwezen naar Dr.IZOYA. Een geweldige man die ik tegenkwam, hij sprak een liefdesbetovering uit en zorgde ervoor dat mijn man binnen 24 uur terugkeerde. hiermee ben ik hier om het contact van Dr. IZOYA te delen, hem te bereiken via drizayaomosolution@gmail.com. Hij is inderdaad krachtig en gespecialiseerd in de volgende zaken ...
(1) Allerlei liefdesbetoveringen. (2) Stop met scheiden. (3) Beëindig onvruchtbaarheid. (4) Heb geestelijke hulp nodig.