zaterdag 12 januari 2013

Is Kallenberg een voornaam?

Op 12 april 1851 doet Reijer Jan Anthonij Kallenberg van den Bosch te Geertruidenberg aangifte van de geboorte van zijn zoon, geboren 11 april 1851 en aan wie de voornamen gegeven worden van Reijer Jan Antonij Kallenberg. De moeder van het kind is Constantia van Lelijveld:


De vierde voornaam van de boreling roept vraagtekens op: Kallenberg is zeker geen alledaagse voornaam. Merkwaardig is dat in de marge van de geboorteakte de achternaam wordt gespeld als van den Bosch, hetgeen zou betekenen dat de vader van de boreling ook als vierde voornaam Kallenberg heeft. Daarmee in tegenspraak is de handtekening van de vader onder de akte: hij tekent R.J.A. Kallenberg van den Bosch, hetgeen suggereert dat Kallenberg van den Bosch de achternaam is.

Hoe zit het nu precies?

Reijer Jan Anthony Kallenberg van den Bosch is op 8 december 1822 in Den Haag geboren en trouwt te Bergen op Zoom op 20 april 1850 met Constantia van Lelijveld. Hij is een zoon van Jan Anthony Kallenberg van den Bosch en Lucia Maria de Jongh. Het lijkt er dus op dat Kallenberg van den Bosch de achternaam van bruidegom en diens vader is.

Echter: op 8 februari 1823 overlijdt in Den Haag: Jan Anthony Kallenberg van den Bosch, oud 32 jaar, echtgenoot van Lucia Maria de Jongh, geboren Nijmegen, zoon van Reijer van den Bosch en Cornelia Maria Kellerman, beiden wonende Voorburg. Zoeken op internet leert dat hij op 1 november 1790 te Nijmegen is geboren. Deze akte suggereert dat Kallenberg de derde voornaam is van de overledene.

Op 24 augustus 1823 is Reijer van den Bosch te Voorburg overleden, oud 75 jaar, geboren Delft, zoon van Johannes van den Bosch en Anna Overgaauw en echtgenoot van Cornelia Maria Kellerman.

Een raadsel is vooralsnog waar de voornaam Kallenberg vandaan komt. Het lijkt er dus op, dat de oorspronkelijke voornaam Kallenberg later aan de achternaam van den Bosch is toegevoegd.

De in 1851 geboren Reijer Jan Anthony Kallenberg van den Bosch overleed ongehuwd te Utrecht op 12 augustus 1919.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Zoiets kwam ook voor met Vorsterman van Oijen. Door een "ongelukje" schreven ze eerst moedersnaam (Vorsterman) en daarna vadersnaam (van Oijen). Zo komt het dus dat vandaag de dag de naam Vorsterman van Oijen en niet gewoon van Oijen is.

Anoniem zei

"Bij 's Koonings besluit van den 28sten junij 1820, no. 52, is aan Mr. Jan Anthony van den Bosch vergund om den geslachtnaam van Kallenberg aan te nemen, en zich alzoo te schrijven en teekenen Kallenberg van den Bosch.
Geschiedende deze advertentie, ingevolge voornoemd koninklijk besluit, overeenkomstig de bepalingen, vervat in art. 6 der wet van den 11den germinal XI jaar"
[Nederlandsche Staatscourant van 6 September Ao.1820, No. 211.]