vrijdag 4 januari 2013

Bezoekcijfers in 2012

Nog één keer terugkijken naar 2012 en daarna gaat de blik weer naar voren.

In 2012 brachten 783 bezoekers 2792 bezoeken aan de studiezaal. Die cijfers laten een kleine toename zien in vergelijking met die van 2011, namelijk 724 en 2758. De dalende bezoekerstrend is daarmee voorlopig tot stilstand gekomen.

Het bezoekcijfers aan de website in 2012 verdienen een toelichting. Op 1 oktober 2012 hebben wij de wettelijk verplichte cookiemelding aan onze website toegevoegd. Dat heeft tot een dramatische terugval geleid in het aantal geregistreerde bezoeken en bezoekers.
De verschillen tussen het vierde kwartaal en de vorige kwartalen zijn groot. Normaal gesproken is het 4de kwartaal een van de beste van het jaar. Ten opzichte van het 3de kwartaal liep het aantal bezoeken terug met ongeveer 66 % en het aantal unieke bezoekers met ca. 83 %. Vergelijken met het vorige jaar is daarom moeilijk.
Belangrijk hierbij is dat alle bezoekers die de cookiemelding negeren (dus niet kiezen) ook niet als bezoeker worden geteld.

De cijfers voor 2012 op basis van deze nieuwe telling zijn dan als volgt. Het aantal bezoeken aan de website was bijna 297.000 (2011: 379.854). Het aantal unieke bezoekers bedroeg ruim 92.000 (2012: 121.107). De bezoekers bekeken gemiddeld 13 (2012:15) pagina´s en verbleven ruim 16 minuten (2012: 15 minuten) op de website. Een beetje interpreteren van deze cijfers leidt tot de conclusie dat het bezoek aan de website iets zal zijn afgenomen.

Het aantal verwerkte e-mails blijft aanzienlijk. In 2011 waren er 7456 ingekomen en 5099 verzonden e-mails. In het afgelopen jaar waren dat er respectievelijk 8036 en 5023. De interactie met de gebruikers blijft daarmee op een hoog niveau.

Terugkijkend hebben we als Regionaal Archief Tilburg wederom een succesvol jaar achter de rug. Naar alle waarschijnlijkheid vindt er in 2013 een kwaliteitsmonitor plaats waarbij de klant onze (digitale) dienstverlening beoordeelt (en die van legio andere archiefdiensten in Nederland), net als in 2011. Dan kunnen we zien hoe onze klant denkt over de manier waarop we hen van dienst zijn.

We zetten erin 2013 onze schouders onder om het op een goed peil te houden.

Gerelateerde post:
Bezoekcijfers 2011

Geen opmerkingen: