zaterdag 13 juli 2013

Sprokkels uit het notarieel archief (III)

Deze keer enkele voorbeelden van akten uit het volledig  (t/m 1925) gescande notarieel archief van Gilze en Rijen. 

Op 24 november 1819 vond er een verkoop van paarden en beesten plaats.  Het ging om paarden, een ruin, vaarzen en kalveren ( not. arch. Gilze, Inv nr 7 scans 138 e.v.):

Op 22 januari 1825 lieten Maximiliaan Remigius Josephus Freson en Antonia Adriana Hendrickx beiden wonende Baarle-Nassau, huwelijkse voorwaarden opmaken. Bijzonder is dat de akte zowel in het Frans als in het Nederlands is opgemaakt (not. arch. inv. 13, scan 8 e.v.):Het huwelijk vond op 23 januari 1825 te Baarle-Nassau plaats.

Op 10 februari 1831 gaf Petronella van Wezel, wonende te Gilze, als gemachtigde van Hermanus Franciscus Norbertus Janssens medicinae doctor, verblijvende te Breda aan Johannes Carolus Janssens, broer van genoemde Hermanus, koffiehuishouder, wonende te Breda, enige voorwerpen aan Hermanus toebehorend, in bewaring  (Not arch inv nr. 27, akte 10, scans 28 e.v.):Tot de voorwerpen behoren:

*          Een verzegeld pakket bevattende schrifturen en documenten betrekking hebbend tot het beroep van de eigenaar (volgnummer 2)

*          een geldbeurs, bevattende drie gouden tienguldenstukken, een Hollandse ducaat, een daalder en een gulden (volgnummer 6)

*          een groene zijden paraplui en een duijmstok (volgnummer 23)

*          een kastje bevattende 78 flesjes en potjes, leeg of (gedeeltelijk) gevuld met medicinale voorwerpen (volgnummer 33)

Geen opmerkingen: