donderdag 18 juli 2013

Het trekken van een volgnummer...


publiekshal Stadhuisplein 130
volgnummers...

Het trekken van een volgnummer heeft soms meer consequenties dan je zou denken. Zonder te overdrijven kon het vernieuwend genoemd worden, de herinrichting van de publiekshal van de gemeente Tilburg rond 1990/1991. Er werd gebavakkkiseerd… , een ander woord voor: doelmatig balieverkeer. Voor de vele bezoekers aan het gemeentehuis werd een totaal dienstverleningspakket ontwikkeld en ook de gemeente Tilburg ging mee met de vaart der volkeren. Alle klanten dienden zich te melden bij een kiesstation en ging het product kiezen waarvoor hij of zij naar het gemeentehuis was gekomen. En ja wel, er werd op een knop gedrukt en de ticket werd geprint met een volgnummer.. De baliechef had overzicht van alle volgnummers en kon bij drukte extra medewerkers inzetten. Heel modern onder het nog steeds geldende motto 'meten is weten’.

Tegenwoordig wordt er ook nog gebavakkiseerd, publieksbalies worden gesloten en alleen op afspraak kan men een gemeente bezoeken. Processen worden steeds meer digitaal ingericht. Er zijn zelfs gemeenten, die paspoorten laten thuisbezorgen.


We ontvingen een dossier over deze materie van het team documentatire informatievoorziening (DIV)  van de gemeente Tilburg. Hoewel  het dossier van slechts 25 jaar geleden is, zijn de documenten nu al geschiedenis geworden en kan het dossier gevoegd worden bij het archief van de vroegere Dienst Algemene Zaken (DAZ) van de gemeente Tilburg.

Geen opmerkingen: