vrijdag 17 september 2010

Erfgoed van de Oorlog, de oogst van Dongen, Oosterhout en Tilburg

Vandaag, 16 september, was voor ons Jean-Paul Korst en Yvonne Welings beiden een bijzondere dag. We waren namelijk uitgenodigd voor de slotconferentie van het programma Erfgoed van de Oorlog. De slotconferentie werd gehouden in het Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ab Klink beet de spits af en vertelde in het kort wat meer over de projecten van erfgoedinstellingen. Niemand minder dan de Prins van Oranje was aanwezig om het boek Erfgoed in de Oorlog in ontvangst te nemen. Alle projecten van dit programma zijn beschreven in het boek Erfgoed van de Oorlog. De oogst van het programma, waarvan 3 door het Regionaal Archief Tilburg. Door de aanwezigheid van een lid van het koningshuis was er extra beveiliging. Ook Ed van Thijn, die over zijn oorlogsherinneringen als een jonge Joodse jongen heeft geschreven, was aanwezig. De dagvoorzitter Arend-Jan Heerma van Voss nam ons vervolgens mee in vogelvlucht door het boek, waarbij enkele projecten werden uitgelicht. Ook Tilburg werd met name genoemd en met recht zijn we daar trots op.

Het programma vervolgde met twee bijzondere lezingen. Marjan Schwegman, directeur van het NIOD, die als titel had ‘vrouwen in de oorlog’. Ze toonde aan en liet zien dat ook vrouwen een belangrijke rol speelden in de oorlog. Daarna lichtte historicus Chris van der Heijden in zijn presentatie zien getiteld Het is zelden wat het lijkt. Beelden en tegenbeelden van de Tweede Wereldoorlog dat zaken niet altijd zwart of wit kunnen worden bezien en dat het perspectief in de loop der jaren verandert en nog zal veranderen. Daarbij liet hij de leefomstandigheden zien van na de bevrijding, zoals het feit dat producten nog tot in de jaren vijftig op de bon waren. Of dat na de bevrijding in Nederlands-Indië er onrust ontstond aldaar omdat de bevolking onafhankelijkheid wilde.

Rond 12.00 uur was het tijd voor de lunch gevolgd door een presentatie van Ad van Liempt, programmamaker en eindredacteur van de televisieserie De Oorlog dat begin dit jaar werd uitgezonden. Per aflevering keken naar meer dan 1 miljoen mensen naar. Samen met Yfke Nijland, programmaker bij de NPS, lieten ze tijdens hun presentatie zien wat je juist niet zag in de serie De Oorlog. De reden daarvoor was of dat er geen beeldmateriaal was van bepaalde onderwerpen (het is tenslotte televisie) of dat de tijd gewoon te kort was. Elke uitzending mocht namelijk maar maximaal 50 minuten duren. En als je te veel materiaal hebt moet je nu eenmaal schrappen.

Met deze slotconferentie komt er een einde aan dit subsidietraject van het ministerie van VWS. Het NIOD zal de taak overnemen. De projecten van het Regionaal Archief Tilburg omhelzen de digitalisering van de archieven van de luchtbeschermingsdiensten Tilburg en Oosterhout, de collectie geluidsbanden en –cassettes en het project Oorlogsbronnen in context. Dit laatste houdt in dat gedigitaliseerde bronnen zoals dagboeken met elkaar verbonden worden via een database van oorlogsslachtoffers en gebeurtenissen. De database wordt interactief van opzet, via een Wiki kunnen gebruikers gegevens zelf aanvullen. Een dezer weken komen de projecten online.

Wilt u nu al meer weten over bronnen die digitaal raadpleegbaar zijn sinds gisteren, kijk dan eens op nieuwe website De Tweede Wereldoorlog. Deze webgids heeft de verwijsfunctie naar onder andere:
Beeldbankwo2.nl, foto's, affiches, kamptekeningen
Oorlogskranten
Indisch erfgoed,
Kampen in Nederland
oorloginblik.nl,
getuigenverhalen

Geen opmerkingen: