zaterdag 4 juni 2011

Achternaam van kinderen van ongehuwde moeders (1)

U denkt waarschijnlijk, dat als u de kop van dit artikel leest: dat is toch logisch, een kind van een ongehuwde moeder krijgt de achternaam van de moeder. Meestal is dit zo, maar in een aantal gemeenten is het anders gegaan, zoals bijvoorbeeld in Alphen en Riel.
Johanna van Tilburg, weduwe van Jan van der Heijden, verklaart op 12 maart 1814 dat haar dochter Johanna Maria van der Heijden op 31 december 1813 (!) is bevallen van een zoon waaraan zij de naam en voornaam geeft van Jan Francus Joosen. De naam Joosen is waarschijnlijk de achternaam van de vader van het kind.Een jaar later wordt Johanna Maria van der Heijden op 4 maart 1815 opnieuw ongehuwd moeder. Aan het kind worden nu de naam en voornaam gegeven van Alexander Joosen. De aangifte geschiedt door Peeter Jan Joosen, wonende te Alphen, mogelijk de vader van het kind, maar het blijkt niet uit de geboorteakte.Op 15 april 1815 trouwen te Alphen en Riel: Peeter Joosen en Johanna Maria van der Heijden. De echtelieden erkennen genoemde twee kinderen als hun kinderen. Bij de geboorteakten is een kantmelding geplaatst, die verwijst naar deze erkenning.
De twee zoons heten dus officieel pas sinds het huwelijk van hun ouders Joosen en tot aan het huwelijk heetten zij van der Heijden. De ambtenaar van de burgerlijke stand had in dergelijke gevallen de achternaam van de vermoedelijke vader nooit in de akte mogen vermelden, want dat heeft tot de nodige complicaties geleid, zoals we later nog zullen zien.1 opmerking:

Maarten van der Meer zei

Dit fenomeen zie je ook in Friesland veel: kinderen van ongehuwde moeders die een achternaam als laatste voornaam krijgen, en vaak zelfs ook een patroniem.

Het zou interessant zijn er eens wat grootschaliger studie van te maken. Staat op mijn "langetermijnlijstje" :)