zaterdag 18 juni 2011

Zeldzame voornaam Adama

Het is tot nu toe één keer voorgekomen in het werkgebied van RAT, dat een meisje de voornaam Adama kreeg. Het gaat om Adama Oerlemans, die op 15 januari 1789 te Tilburg werd gedoopt (DTB 11):
Zij trouwde op 30 december 1812 in haar geboorteplaats met Jean Baptiste Huveneers:

Adama overleed te Tilburg op 28 september 1853:

In haar overlijdensakte wordt zij abusievelijk Gerdina genoemd. Deze fout is pas hersteld door een vonnis van de arrondissementsrechtbank Breda van 21 december 1900, zoals blijkt uit de kantmelding. Een afschrift van dit vonnis is ingeschreven in het overlijdensregister van Tilburg op 6 januari 1901 (akte 7). En dan wordt de reden duidelijk van deze late naamscorrectie. Een minderjarige kleinzoon van Adama Oerlemans, Joannes Maria Huveneers, heeft trouwplannen. Zijn ouders zijn reeds overleden en omdat hij minderjarig is heeft hij dan huwelijkstoestemming van zijn grootouders nodig. Deze waren ook al overleden en bij het lichten van hun overlijdensakten is gebleken dat de voornaam van de grootmoeder van vaderskant niet goed in haar overlijdensakte was vermeld. Joannes Maria Huveneers trouwde op 16 januari 1901 (akte 14) te Tilburg met Goverdina Catharina Kuijten.

Geen opmerkingen: