zaterdag 11 juni 2011

Geboren op 31 september

Als we de geboorteakte van Anna Maria van Loon moeten geloven, is zij op 31 september 1840 te Hilvarenbeek geboren:De aangifte van de geboorte geschiedt op 1 september 1840. De waarschijnlijke geboortedatum is dus 31 augustus 1840. Anna Maria van Loon trouwt te Alphen en Riel op 5 januari 1861 met Adriaan Michielse:
Bij de bijlagen van deze huwelijksakte bevindt zich een extract van de geboorteakte van de bruid, waaruit zou blijken, dat zij op 31 augustus 1840 te Hilvarenbeek is geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal wel gedacht hebben: 31 september 1840 kan niet juist zijn, dus ik ga er maar van uit dat 31 augustus 1840 de juiste datum is. Dat is echter niet de juiste gang van zaken. De bruid had naar de rechtbank moeten stappen om haar geboortedatum te laten wijzigen.


Het gebeurt overigens zeer zelden, dat een geboortedatum wordt gewijzigd via een beschikking van de arrondissementsrechtbank. Dat gebeurde wél bij de geboorteakte van Antonius Kluijtmans. De aangifte van zijn geboorte vond plaats op 22 februari 1877 te Moergestel:

De akte zelf noemt echter als geboortedatum 22 februari 1876. Toen Antonius op 20 januari 1913 te Hilvarenbeek trouwde met Adriana Maria de Laat, was hij 35 jaar. Men heeft dus als geboortedatum 22 februari 1877 aangehouden, zoals ook blijkt uit de bijlagen bij de huwelijksakte. De kantmelding, gedateerd 14 april 1942, bij de akte vermeldt echter dat pas op 6 februari 1942 de verkeerde geboortedatum door een beschikking van de arrondissements-rechtbank te Breda is gecorrigeerd. Deze late correctie houdt mogelijk verband met het uitreiken van persoonsbewijzen in de Tweede Wereldoorlog of met de aanleg van persoonskaarten.

Geen opmerkingen: