vrijdag 17 juni 2011

Hoog bezoek bij de PNEM in Geertruidenberg


De skyline van Geertruidenberg wordt naast het historisch centrum mede bepaald door de electriciteitscentrales van de PNEM. De PNEM, wiens activiteiten al weer jaren geleden zijn overgenomen door Essent, kiest begin twintigste eeuw voor Geertruidenberg als vestingingplaats voor de centrales. De Dongecentrale werd in 1919 geopend. Geertuidenberg ligt vanaf oktober 1944 tot april 1945 in de vuurlinies en de Dongecentrale raakte zwaar beschadigd. In 1947 is de laatste turbogenerator hersteld en dat mocht gevierd worden. Foto's van het bezoek werden onlangs geschonken door het Markiezenhof Bergen op Zoom. De toenmalige Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting L. Neher samen met de commissaris van de Koningin prof.dr.J.E. de Quay werden plechtig door de directeur ir. J.G. de Voogt op locatie ontvangen. De muziekvereniging Apollo luistert de feestelijke ontvangst op zoals uit de getoonde foto blijkt.


En de hoogwaardigheidsbekleders, die drinken na afloop een glaasje en roken een sigaar.

Geen opmerkingen: